Så kan kvalitetsutveckling säljas in till ledningen

Kvalitetsutveckling Hur kan kvalitetsproffsen sälja in kvalitetsutveckling till ledningen och övriga organisationen? Se först och främst till att det finns en stark koppling mellan kvalitetsarbetet och affärsverksamheten. Det var ett av råden som kom fram vid det seminarium som arrangerats av Svenska Förbundet för Kvalitet.

Så kan kvalitetsutveckling säljas in till ledningen
Foto: Stock Adobe.

Under World Quality Day i höstas genomfördes en enkät bland deltagarna om vilka största utmaningar som de upplever i kvalitetsrollen. En majoritet svarade att den största utmaningen är att få ledningens och organisationens engagemang och förståelse för kvalitetsutveckling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Mot den bakgrunden arrangerade SFK Väst ett webbinarium om hur kvalitetsutveckling kan säljas in i en organisation.

I seminariet medverkade bland andra Hans Baurmann, konsult inom kvalitetsutveckling, och Henrik Wenklo, chief human resources officer (CHRO) med ansvar för säkerhets-, personal- och hållbarhetsfrågor på Consilium.

Bryt ned målen

Hans Baurmann, som har många års erfarenhet från både stora och små organisationer, betonade vikten av en stark koppling mellan affärsverksamheten och kvalitetsarbetet.

– Många problem bottnar i att den kopplingen är för svag. När det är dags för revision dammar man pliktskyldigt av ledningssystemet för att klara revisionen. Det triggar inte ledningen och bidrar inte till företagets resultat. I det här fallet är det alltså inte bara ledningens fel om kvalitetsutveckling misslyckas, sade han.

För att skapa engagemang krävs att de strategiska målen bryts ned till konkreta kvalitetsmål, helst i så kvantitativa termer som möjligt, underströk han.

– Det kan innebära att kvalitetsproffsen och ledningen behöver ägna en del tid åt att bolla de här målen sinsemellan innan alla parter blir nöjda.

Tuffare revisorer

En standard som Iso 9001 kan också bidra till ett levande kvalitetsarbete, menade Hans Baurmann. Standarden ställer krav på att kvalitetsmålen ska stå i överensstämmelse med organisationens policy och strategier.

– Dock skulle man önska att standarden vore tydligare på det området. Men även att certifieringsorganens revisorer skulle vara lite tuffare och kontrollera att kvalitetsmål och strategier går hand i hand, sade han.

Ett annat hinder för att uppnå engagemang och förståelse för kvalitetsutveckling handlar om kultur, menade Hans Baurmann. Många havererade kvalitetssatsningar har sin grund i att organisationskulturen inte varit mogen för kvalitetsmodeller som till exempel Lean och Sex Sigma.

– Säkerställ att kulturen inte lägger hinder i vägen. Kvalitetsutveckling är inget som ska utföras av ett team specialister, utan måste vara ordentligt förankrat i hela organisationen, betonade han.

Tydliga värderingar

Consilium, som är världsledande inom säkerhetssystem för bland annat marin-, olja- och gas, transport- och byggsektorn, har genomgått en kvalitetsresa sedan 1990-talet utifrån tydliga grundvärderingar.

Även Henrik Wenklo underströk vikten av att bryta ned företagets övergripande affärsmål till konkreta kvalitetsmål.

– Vi jobbar med ”safety matters” – produkter och tjänster som ska skydda liv, stora värden och vår miljö. Det lägger grunden för vår kultur och genomsyrar alla våra processer, sade han.

Cykelvänligaste arbetsplatsen

En hörnsten i Consiliums kvalitetsarbete är det certifierade ledningssystemet, som även innefattar uppemot ett 1 000-tal olika produktcertifieringar.

– Ledningssystemet är inte främst till för att vi ska klara en Iso-certifiering, utan för att fungera som drivkraft i förbättringsarbetet och leda bolaget rätt, förklarade Henrik Wenklo.

Arbetet med kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar engagerar i dag hela organisationen och ger återverkningar i smått och stort. Ett litet exempel som Henrik Wenklo lyfte fram är att Consilium för ett par år sedan utnämndes till Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats.

– Det var sprunget ur ett förbättringsförslag från våra medarbetare och var inte förenat med några stora kostnader. Men det är ändå ett tydligt exempel på det engagemang som finns i organisationen och som gjort att vi i dag är ”a great place to work”, sade han.

Anpassa kommunikationen

Vilket är då tricket för att få med alla på tåget? Enligt Henrik Wenklo handlar det om en kombination av många saker.

– Alla måste förstå hur man kan bidra till att uppnå affärsmålen. Det kräver bland annat att man anpassar kommunikationen till målgruppen – att man pratar med bönder på bönders vis. Undvik också att formalisera sönder förbättringsviljan. Gör det enkelt att jobba med kvalitetsutveckling. Och till sist – glöm inte att mäta resultatet och fira framgångarna, sammanfattade Henrik Wenklo.

Webbinariet om hur kvalitetsutveckling kan säljas in till organisationen var det första i SFK:s serie Café Kvalitet. Liknande seminarier på olika teman kommer att anordnas en gång i månaden.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.