Chefer ser negativa följder av distansarbetet

Undersökning Sex av tio chefer tror att distansarbetet har negativa effekter på verksamheten. Det visar en ny framtidsrapport från Ledarna.

Chefer ser negativa följder av distansarbetet
Distansarbetet får konsekvenser för chefers vardag. Foto: Adobe Stock

Fackförbundet Ledarna har publicerat en enkätundersökning, där chefer och ledare skådar framåt och beskriver utmaningar för verksamheten. Detta är den andra framtidsundersökningen från Ledarna – den första genomfördes 2019 – och över 5 000 chefer har besvarat enkätfrågorna. Dessa utgick från ämnesområdena:

  • Distansarbete och arbetsplatsen efter pandemin.
  • Digitalisering, cybersäkerhet och artificiell intelligens.
  • Förändringsarbete och innovation.
  • Kompetensförsörjning.
  • Framtidens chefsjobb.

Distansarbetet ökade som en konsekvens av pandemin och tvingade fram snabba och stora förändringar på många arbetsplatser. Så här post-pandemi får man säga att distansarbetet är här för att stanna – men hur påverkar det verksamheterna och chefernas arbeten?

Chefer tror på ökat distansarbete

Rapporten talar om behovet av nya förutsättningar för att distansarbetet ska fungera väl – även om cheferna inte är negativa till distansarbetet som sådant.

– En majoritet av cheferna upplever att deras arbete påverkats positivt av distansarbete, men de oroar sig för relationen till medarbetarna, säger Andreas Mkiller, förbundsordförande för Ledarna, i en kommentar.

– De är också splittrade kring hur organisationens produktivitet påverkas av ökat distansarbete på lite längre sikt. De tror att distansarbete kommer att fortsätta att öka, både i omfattning och frekvens. Och de tror även att fler medarbetare kommer att vilja anpassa sina arbetstider individuellt i allt högre grad. Det ställer nya krav på strukturerade processer och ansvarsstruktur samtidigt som sammanhållning och organisationskultur utmanas, detta kräver kompetensutveckling och nya sätt att leda.

Sammanhållningen drabbas

Många medarbetare är nöjda med nyordningen och vill gärna fortsätta arbeta på distans. Men med nya arbetssätt har också många nya frågor landat i chefernas knä. De rör såväl arbetsmiljö och som arbetsplatskultur och teamarbete. Därtill kommer säkerhetsfrågorna som är kopplade till digitaliseringen.

Mer än sex av tio chefer (64 procent) tror att sammanhållningen mellan medarbetare och organisationskulturen påverkas negativt av distansarbetet. Det handlar om spontana möten, ”snacket vid kaffemaskinen”, som oftast inte har fått någon riktigt bra ersättning. Det drabbar den informella kommunikation som fungerar som ett kitt mellan medarbetarna och bidrar till organisationskultur och kunskapsspridning.

Chefer behöver kompetensutveckling

Däremot har många chefer ändrat uppfattning om distansarbetets stresspåverkan. I undersökningen som gjordes 2019 – före pandemin – uppgav 42 procent av cheferna att de i någon mån instämmer med påståendet att ett mer flexibelt arbetsliv (distansarbete och anpassningsbara arbetstider) leder till ökad stress. I den nya undersökningen har den siffran sjunkit till blott 21 procent. Nu tror i stället 38 procent av de tillfrågade att arbetsrelaterad stress minskar med distansarbetet.

Drygt hälften av de tillfrågade cheferna efterfrågar kompetensutveckling för att kunna leda på distans.

– Chefers rätt att leda och fördela arbetet behöver stärkas, om de ska kunna leda i det som är det nya normala måste de få rätt förutsättningar. Det kommer att krävas kompetensutveckling, och en satsning på de digitala verktygen så att de uppfyller säkerhetskraven, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Läs hela rapporten här

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste