Dags för energicertifiering mot nya versionen

Ledningssystem Förra året kom en reviderad version av den populära energiledningsstandarden ISO 50001. Nu står Swedac i startgroparna för att genomföra de första ackrediteringarna för certifiering mot den nya versionen.

Dags för energicertifiering mot nya versionen

Standarden för energiledningssystem har blivit en stor framgång sedan den första gången publicerades 2011. Numera är det den fjärde mest använda standarden för ledningssystem efter kvalitet, miljö och arbetsmiljö med ett 90-tal svenska företag och organisationer certifierade.

Men så har den också visat sig ge både ekonomiska vinster och miljövinster för de företag som använder den. Beräkningar som gjorts av Energimyndigheten visar på en genomsnittlig pay-off-tid på endast ett och ett halvt år.

– Närmare hälften av de certifieringsorgan som arbetar med ledningssystem är även ackrediterade för energiledningssystem, konstaterar Mikael Calestam, bedömningsledare på Swedac.

Läs även: Hållbart arbete gör energikunderna nöjda.

Under tre års tid har arbetet med att revidera standarden pågått. I augusti fastställdes den nya versionen och senare under hösten publicerades den svenska översättningen med beteckningen SS-EN ISO 50001:2018.

I likhet med den förra versionen innehåller standarden krav för hur en organisation ska gå till väga för att införa, underhålla och förbättra sitt ledningssystem. Syftet är att det systematiska arbetet ska leda till ständiga förbättringar vad gäller energieffektivitet, energianvändning och energikonsumtion.

Viktigt utveckla indikatorer

Thomas Björkman, handläggare på avdelningen för energieffektivisering på Energimyndigheten, är en av dem som deltagit i standardiseringsarbetet.

– En av de stora utmaningarna för företagen som vill arbeta aktivt med sin energiledning är att utveckla rättvisande indikatorer som verkligen visar att energiprestanda förbättras. Här är det upp till varje organisation att försöka komma fram till den bästa lösningen, säger han.

En av de stora nyheterna i den nya versionen är att den nu är uppbyggd enligt ISOs High Level Structure, alltså den struktur som numera är gemensam för alla ledningssystemstandarder. Därmed blir systemet för energiledning enklare att integrera med ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Den nya versionen ställer även krav på att stora företag ska göra en kartläggning av sin energianvändning enligt Lagen om energikartläggning, som bygger på EUs energieffektiviseringsdirektiv. Även om det inte finns något krav på certifiering, uppfyller företag med certifierade ledningssystem för energiledning per automatik lagkraven.

Från och med den 27 februari ackrediterar Swedac certifieringsorgan för certifiering mot den nya versionen. Övergångsperioden från den äldre versionen till den nya är satt till tre år. Det innebär att organisationer som är certifierade mot den äldre versionen behöver bli certifierade mot den nya senast den 27 augusti 2021 för att certifikatet fortfarande ska vara giltigt.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.