Ny standard för innovation klar

ISO De två första delarna i serien av nya standarder för innovationsledning inom ISO 56000 har nu publicerats. Flera delar är på väg under året. 

Ny standard för innovation klar

Efter flera års omfattande internationellt samarbete är det dags att börja publicera delar av den nya innovationsstandarden inom ISO 56000-familjen. De hittills publicerade dokumenten är SS-ISO 56003:2019, ”Innovationsledning – Verktyg och metoder för innovationspartnerskap”, samt SIS-ISO/TR 56004:2019, ”Bedömning av innovationsledningsförmåga”.

– Båda dessa är vägledande standarder som kan användas som checklista för att gradvis få igång ett systematiskt innovationsarbete berättar Magnus Karlsson, projektledare för innovationsledningssystem vid Rise, Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner, samt ordförande i den svenska kommitté som deltar i arbetet med standarden.

– Den första berör vad man behöver tänka på vid innovationssamarbeten med andra organisationer, exempelvis vem som äger vissa rättigheter. Den andra underlättar för en organisation att utvärdera sig själv när det gäller förmågan att leda ett systematiskt innovationsarbete.

Läs även: Svenska innovationer behöver standarder.

Generellt handlar arbetet med ISO 56000 om frågor som ledarskap, kultur, processer, mätetal, verktyg, roller, ansvar och resurser som tillsammans skapar innovationsförmåga. Framtagningen av ledningssystemet innebär att det för första gången kommer att finnas ett internationellt förankrat och gemensamt ramverk med ett systemperspektiv på innovationsarbetet.

– Under första halvåret 2019 räknar vi med att presentera den bärande innovationsledningssystemstandarden ISO 56002, där systemet beskrivs i sin helhet. Längre fram kommer termer och definitioner i ISO 56000, säger Magnus Karlsson.

Det var 2013 som den internationella standardiseringsorganisationen ISO inledde processen med att utveckla ett verktyg för systematiskt innovationsarbete. Serien namnändrades i slutet av 2018 från ISO 50500 till ISO 56000.

– Sverige har spelat en framträdande roll i framtagningen av innovationsstandarden. Den svenska gruppen med experter från ett 20-tal organisationer har varit mycket aktiv i arbetet, säger Jolanta Wallström, projektledare på SIS.

Magnus Karlsson framhåller att processen har präglats av en bred syn på innovationers möjligheter.

– Det är stor skillnad mellan att enbart uppfinna någonting och att fullt ut förverkliga innovationens värde. Med detta menas inte bara ren försäljning, utan flera andra aspekter; till exempel att företagen går bättre, människor får högre livskvalitet, medarbetare upplever en bättre arbetsmiljö, kunder får tillgång till bättre varor och tjänster eller att medborgare får bättre service.

Läs mer om Innovationsledning på Swedish Standards Institute

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.