Design som kvalitetsskapare

Form och funktion upplevs idag som en viktig kvalitetsdimension. Produktutveckling går också hand i hand med design. Här får läsaren en inblick i en designers ansvar och utmaningar.

Design som kvalitetsskapare

Ordet ’design’ kommer från latinets ’designo’, som betyder framställa, gestalta. Denna bok fokuserar på industridesign, men det mesta är tillämpligt i en vidare tolkning av begreppet. Det ligger mycket tankemöda bakom utseende och form av alla prylar vi ser omkring oss. Bakom varje produkt finns en historia. Det gäller masstillverkande enheter och de som tillverkas i enstaka exemplar – från engångsskedar i plast till spårvagnar. Hur har man tänkt och arbetat när man utformat produkten? Denna designprocess är avgörande för den industriella produktutvecklingen. Här är designern en nyckelperson, som samarbetar med många av företagets funktioner som konstruktion, produktion och service.

Boken är uppbyggd i tre block. Det första (”Hur går man tillväga?”) handlar om hur designern går tillväga vid utformning av produkten, hur designarbetet organiseras och vilka metoder man använder. Här dyker begrepp upp som Ganttschema, nätverksplanering, brainstorming, kundcentrerad produktutveckling, kvalitetshuset och Kanomodellen.

Det andra blocket (”Faktorer som påverkar”) handlar om vilka faktorer som påverkar produktens utformning. Här diskuteras exempelvis inverkan från ergonomi, konstruktion och tillverkning. Vad behöver man som designer egentligen ta hänsyn till?

Boken avslutas med en diskussion om designerns roll i samhället (”Vem bestämmer egentligen?”) och de avvägningar man måste göra – och som inte alltid är enkla. Hur tar man exempelvis som designer sitt miljöansvar och hur tar man hänsyn till lagar och förordningar.

Illustrationer med både välkända och mindre kända produkter och deras designutveckling belyser ofta diskussionerna. Här finns klassiker som Bruno Mathssons fåtölj Pernilla, Sixten Sasons Saab 92 och Alvar Aaltos glasvas Savoy för att nämna några.

Övningsuppgifter och frågor finns inlagda på olika platser i boken och några mer kompletta designuppgifter avslutar boken.

Boken är översiktlig och lättläst. Den kan ses som en orientering för personer vid högskola och i näringsliv som underlättar förståelsen för hur design kan utnyttjas i företaget. Men den ger en inblick i design och designerns arbete som gör den läsvärd även för lekmän – inte minst därför att design idag upplevs som en viktig kvalitetsdimension.

Fakta

Design i fokus för produktutveckling

Författare: Kenneth Österlin

Förlag: Liber Förlag

ISBN 978-91-47-08631-3

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.