E-handeln fortsätter tappa mark

E-handel E-handeln fortsätter att tappa i omsättning bland svenska konsumenter. Kundtillströmningen är stor, men köpbeloppen lägre. Många konsumenter växlar också mellan fysisk handel och e-handel i större utsträckning än tidigare.

E-handeln fortsätter tappa mark
Sport och fritid tillhör de kategorier som minskat mest. Foto: Stock Adobe.

Enligt Svensk Handels E-handelsindikator för april månad minskade e-handelns omsättning med 15 procent jämfört med samma månad förra året. Totalt från januari till och med april har omsättningen minskat med 14 procent, vilket gäller oavsett om köpen från utländska e-handelsaktörer inkluderas eller inte.

Även i en jämförelse med april 2020, då pandemin just brutit ut och medförde en ökad e-handel, blev omsättningen i april i år 3 procent lägre.

Däremot har andelen konsumenter som e-handlat ökat till 70 procent från förra månadens 67 procent. Att omsättningen ändå faller tillbaka har att göra med att beloppen nu är lägre.

Blandar med fysisk handel

– De lägre genomsnittliga köpbeloppen är fortsatt huvudförklaringen till nedgången i e-handelns omsättning, medan andelen av befolkningen som e-handlar i stort sett ligger kvar på de höga nivåer som rådde i början av pandemin. Det betyder att beteendeförändringen från pandemin är så länge kvarstår, men att man nu blandar mer mellan fysisk butikshandel och e-handel, kommenterar Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Även Postnords E-barometer för första kvartalet visar samma mönster med en nedgång på 8 procent jämfört med förra året. De kategorier som minskade mest var dagligvaror (-19 procent), följt av böcker och media (-15 procent) samt sport och fritid (-15 procent).

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.