E-tjänster smälter inte samman med övrig verksamhet

Ibland är själva införandet av ny teknologi viktigare än de egentliga effekterna av införandet. Det visar en avhandling vid Mittuniversitetet om elektronisk förvaltning.

Studien visar att ”e” på allvar trätt in i den studerade kommunen, men den har inte smält samman med den övriga verksamheten. Det syns bland annat på uppkomsten av en rad nya begrepp som e-faktura och e-tjänst. Även när det gäller de anställdas översättningar av ”e” i förhållande till deras egna arbetssituation kan man se att synen förklaras utifrån graden av rutin på arbetsuppgifter och självbestämmande.

– De personer som har en låg grad av rutiniserade arbetsuppgifter och hög grad av självbestämmande i arbetet tenderar att se tekniken som flexibel och möjliggörande. De som har en hög grad av rutiniserade arbetsuppgifter och en låg grad av självbestämmande tenderar däremot att se den som stabiliserad och begränsande, säger Katarina Giritli-Nygren som gjort studien.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.