Färre tycker att jobbet är meningsfullt

Arbetsmiljö En allt mindre andel av svenskarna ser betydelsen med sitt jobb. 14 procent ser inte jobbet som meningsfullt, vilket är en fördubbling sedan 2013. Det framgår av årets Jobbhälsoindex, som också visar att män utsätts för sexuella trakasserier på jobbet i nästan samma utsträckning som kvinnor.

Färre tycker att jobbet är meningsfullt

Årets andra delrapport av Jobbhälsoindex fokuserar på känslan av mening med arbetet.

Där framgår att de som har haft högre sjukfrånvaro eller upplevt psykiskt obehag inför jobbet också har betydligt svårare att se betydelsen av vad de gör.

Positiv känsla inom vården

Lättast att se betydelsen av sin insats har anställda inom vård och omsorg samt utbildning. Svårast är det inom handel och transport.

Yngre har svårare att se jobbets betydelse än äldre kollegor.

– Vi ser också ett samband med önskad arbetstid. De som vill gå ner i arbetstid har svårare att se jobbet som meningsfullt än de som är nöjda med sin arbetstid, säger Johan Parmler på Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

Läs även: Bättre arbetsmiljö i små grupper

Tidigare i somras publicerades delrapport 1 av årets Jobbhälsoindex, som handlade om sexuella trakasserier.

Män trakasseras på kvinnodominerade jobb

Enligt detta utsätts män för sexuella trakasserier i anslutning till jobbet i nästan samma utsträckning som kvinnor. En halv miljon anställda uppger sig sexuellt trakasserade i varierande grad.

Kvinnor utsätts i högre grad för sexuella trakasserier på mansdominerade arbetsplatser än på kvinnodominerade eller blandade. Motsvarande gäller för män på kvinnodominerade arbetsplatser. Överlag är skillnaderna mellan könen små när det gäller sexuella trakasserier.

Kvinnor utsätts dock i något större utsträckning för annan form av trakasserier eller mobbning i anslutning till jobbet.

– Det är naturligtvis oroande att så många utsätts för trakasserier i varierande grad. Sedan är det kanske något förvånande att det inte är några större skillnader mellan män och kvinnor när det gäller hur många som känner sig sexuellt trakasserade, säger Lars Hjalmarsson på Jobbhälsoindex.

Chefer trakasseras mer

Av årets Jobbhälsoindex framgår också att chefer i större utsträckning utsätts för trakasserier, sexuella såväl som andra, jämfört med medarbetare. Det är vanligare bland de yngre anställda att drabbas av trakasserier än bland äldre.

Jobbhälsoindex har genomförts årligen sedan 2007 och baseras på ett 70-tal frågor om arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation, medarbetarnöjdhet med mera. Studien bygger på ett representativt urval utifrån åldersgruppen 20-65 och man har behövt arbeta minst halvtid. Jobbhälsindex tas fram av Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

Läs även: Nytt webbverktyg ger bättre arbetsklimat

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.