Nytt webbverktyg ger bättre arbetsklimat

Arbetsmiljö Prevent har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram ett webbverktyg för att undersöka risker för och förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. I verktyget finns bland annat en checklista som på ett enkelt sätt beskriver vad man ska göra och vilka rutiner som ska finnas på plats för att skapa en bra arbetsmiljö.

Nytt webbverktyg ger bättre arbetsklimat

Sedan uppropen mot sexuella trakasserier kom igång förra hösten har mycket gjorts för att motverka diskriminering och kränkande särbehandling på arbetsplatserna. Men trots att alla arbetsgivare enligt lag är skyldiga att förebygga sexuella trakasserier är det många som ännu inte känner till vilka lagar och regler som gäller.

– Chefer och fackligt förtroendevalda är osäkra eftersom deras kunskaper inte är tillräckliga. De vet inte hur de ska gå tillväga, konstaterar Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent.

Prevent har därför tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram webbverktyget ”Förebygg sexuella trakasserier” som hjälp för att komma igång med arbetet. Verktyget utgår från diskrimineringslagstiftningen och föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Företrädare för arbetsgivarorganisationer och fackförbund har tillsammans arbetat fram innehållet för att det ska passa både arbetsgivare och anställda.

Läs även: Ny Iso-standard för arbetsmiljö klar.

I webbverktyget finns bland annat en checklista som hjälper organisationer att se till att rutiner och riktlinjer finns på plats. Det finns också en enkät för att undersöka de anställdas upplevelser, exempel på policy och handlingsplan samt information om vad man kan göra om något redan hänt.

– Verktyget är ett bra sätt att komma igång. Checklistan går igenom det som ska finnas på plats i form av rutiner och processer. Sedan blir det lättare att ta nästa steg, bli mer konkret och till exempel med hjälp av enkäten kartlägga hur riskerna i verksamheten ser ut, säger Lisa Rönnbäck.

Genom att arbeta förebyggande skapas förutsättningar för ett bättre arbetsklimat, vilket är till fördel för både anställda och arbetsgivare, menar Viktoria Lundqvist, arbetsrättsjurist och förhandlare på Industriarbetsgivarna:

– Anställda som trivs och känner sig trygga på sin arbetsplats gör helt enkelt ett bättre jobb. Dessutom blir en arbetsgivare som arbetar aktivt för att motverka diskriminering och kränkande särbehandling en mer attraktiv arbetsgivare. Det blir helt enkelt en win-win-situation för alla parter.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.