Från vakt till jakt i ledarskapet

Ledarskap Chefer liksom alla människor är programmerade för att hitta och avvärja faror. Boken I huvudet på en chef ska få ledare att gå från att "vara på vakt" till att få medarbetarna "ut på jakt".

Från vakt till jakt i ledarskapet

Konsulten Rickard Hagtorn och psykologen Jehoshua Kaufman har skrivit boken I huvudet på en chef, som både riktar sig till nya och mer erfarna chefer och ledare. Deras grundtes är att chefer, liksom människor i stort, är programmerade för att tänka på och avvärja faror. Det kan skapa ett negativt synsätt i organisationen. Med sin bok vill författarna visa chefer hur de kan gå från att ”vara på vakt” till att få medarbetarna ”ut på jakt”, det vill säga att tänka positivt, se möjligheter i exempelvis förändringar och att våga växa i sina roller.

Boken tar upp 19 ledarskapsdilemman, som otrevliga kollegor, dålig stämning och motsättningar i ledningsgruppen. Alla dilemman bygger på erfarenheter de själva varit delaktiga i.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.