Har Europa halkat på efterkälken?

Blogg Just hemkommen från USA:s nationella kvalitetskonferens som i år genomfördes i Seattle har jag huvudet fullt av tankar och reflektioner. Tänker dela några av dem här.

Har Europa halkat på efterkälken?

Konferenser är i detta sammanhang av stor vikt för mig. Att komma ut internationellt ger perspektiv på vad som händer här hemma och föder alltid massa nya spännande idéer.

Resan till ASQ:s årliga konferens var inget undantag. En vecka fylld av möten, diskussioner och seminarier ger oerhört mycket. Årets konferens samlade över 3000 deltagare från alla världens hörn. Det förefaller som att det globala intresset för kvalitet är oerhört starkt och dessutom snabbt ökande. Det händer väldigt mycket spännande kvalitetsrelaterat i många företag och organisationer. Tyvärr förefaller Europa allt mer hamna på efterkälken. Den del av världen som var sämst representerad var nämligen vår egen. Och detta är inget nytt och tillfälligt.

I många år har jag observerat att intresset för kvalitet och kundorienterat förbättringsarbete fullständigt exploderar i Asien. Länder som Kina, Indien och Korea ligger idag mycket långt fram och utvecklas allra snabbast. På konferensen i Seattle kom en delegation på över hundra kineser. Eftersom jag själv ingår i Kinas advisory board för kvalitet kom jag att umgås mycket med dem. Slående var att en majoritet av de kinesiska deltagarna var vd:ar och styrelseordförande för stora kinesiska företag samt representanter för landets regering. Även Indien och Korea var representerade av många personer som i stor utsträckning kom från högsta nivå. Själv var jag dock ensam svensk på konferensen…

Vad gäller övriga Europa var representationen ungefär den samma som för Sverige. Efter att ha arbetet internationellt med kvalitetsfrågor i många år så känner jag många. De som kommer till internationella konferenser från Europa är i stor utsträckning mycket erfarna och kompetenta, men de är alla kvalitetsprofessionella. Jag såg varken några företagsledare eller viktiga politiker från Europa.

Samtidigt finns det så mycket bra förutsättningar här i Sverige. Svensk kvalitetskompetens är hög, vår kvalitetsrörelse är stark och svensk kvalitetsforskning ligger mycket bra till vid en internationell jämförelse. Den svenska öppna och ickehierarkiska kulturen skapar i det närmaste idealiska förutsättningar att arbeta med förbättringar och tvärfunktionell utveckling. Det stora problemet är dock att vi inte verkar förstå allvaret i kvalitetsfrågan samt i stor utsträckning saknar ett ledarskap som aktivt driver och verkar för kvalitetsutveckling. Detta gäller näringsliv så väl som offentlig sektor. Något som vi i mina ögon inte alls har råd med just nu eftersom kvalitetsutvecklingen idag accelererar i andra delar av världen. Missar vi detta så riskerar vi oerhört mycket.

Själv strävar jag efter att försöka påverka och öka förståelsen för vad som pågår. Jag är har därför blivit allt mer engagerad i världens kvalitetsarbete. På konferensen i USA blev jag invald i ASQ:s styrelse. Sedan tidigare är jag rådgivare till organisationens ledning som europeiska representant i ASQ Global Advisory Committee. Nu kommer jag även att vara med och leda amerikansk kvalitetsutveckling de närmaste åren. Något som jag tror och hoppas kommer att ge mig möjlighet att ta med många erfarenheter och lärdomar hem till Sverige.

Ett annat led i att sprida internationella erfarenheter i Sverige är etablerandet av den nya globala kvalitetskonferens Excellence Summit som kommer att genomföras först gången 11-12 september i Göteborg. Ett spännande initiativ som syftar till att skapa en global kvalitetsarena på hemmaplan. Vid konferensen i Seattle höll jag flera föredrag om vår konferens och intresset förefaller högt. Själv känner jag mig mycket nöjd med de helt unika talare vi lyckats samla. Under konferensen kommer deltagarna att få möjlighet att lyssna till ett drygt 40-tal riktigt vassa talare från många olika länder och företag. Detta är definitivt årets absolut största händelse för alla kvalitetsprofessionella i Sverige. Se mer på www.excellencesummit.se

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.