Hybridarbete fortsätter öka i Sverige och världen

Undersökning Diskussionerna rasar vidare kring hybridarbetets för- och nackdelar. Under tiden ökar andelen hybridarbetare procentuellt i många länder, inklusive Sverige.

Hybridarbete fortsätter öka i Sverige och världen
Foto: Adobe Stock

Distansarbete fortsätter var en omdiskuterad fråga. Nu utreds synen på hybrid- och distansarbete i rapporten ”Best practices of digital leaders: Customer experience” som har tagits fram av analytikerfirman ThoughtLab på uppdrag av ServiceNow. Undersökningen är besvarad av 1 000 beslutsfattare, där Sverige ingår som ett av de 13 länderna.

Pandemin skyndade på framtidens arbetsplatser, konstaterar rapporten. En märkbar förändring för medarbetarna är givetvis övergången till hybrida arbetsplatser. Och hybridarbete är uppenbarligen här för att stanna. Många länder ligger långt fram när det gäller att ha en modell för hybridarbete och utvecklingen för många pekar mot en stabil ökning.

Singapore – hybridarbetets hemland

Av de tolv länderna i undersökningen ligger exempelvis Italien högt upp, på tredje plats, och fortsätter i samma anda. Sedan pandemin har 53 procent av den italienska arbetsstyrkan jobbat efter en hybridmodell, en siffra som förväntas stiga svagt till 54 procent och därmed en fortsatt tredjeplats om två år.

I toppen hittar man Singapore, föga förvånande med tanke på att det är ett digitalt avancerat samhälle där offentlig sektor och telekombranschen står starka.

Andra länder som är på stark frammarsch är Nederländerna och Spanien, där finans- och offentlig sektor är stark. Annars är det Irland som utmärker sig, både för att de ligger nästan lika högt som Singapore – 54 procent hybridjobbare efter pandemin – och för att de, till skillnad från Singapore och Italien, tycks se fram emot en drastisk minskning av andelen som jobbar i en hybridlösning längre fram. Om två år förväntas endast 44 procent av arbetskraften befinna sig i hybridarbete.

Få hybridarbetare i Sverige

Sverige å sin sida ligger långt ifrån i framkant i samma undersökning. Endast 36 procent arbetar enligt en hybridlösning efter pandemin, en blygsam siffra som förväntas klättra upp till 40 procent om två år. Då kommer vi fortfarande att röra oss i den nedre delen av listan, tillsammans med de fem länder vi delar bottenplatserna med i dag.

Bottennoteringen går till Japan, där endast 19 procent arbetar i en hybridlösning i dag, en siffra som förväntas ha stigit upp till (fortfarande en bottennotering) 21 procent om två år. Sannolikt går omställningen till hybridarbete långsamt i Japan på grund av deras starka industri. Tillverkningsindustrin visar mycket låga siffror jämfört med övriga branscher.

Även Tyskland, USA och Frankrike håller Sverige sällskap i den nedre delen av skalan. Även där kan man gissa att tillverkningsindustrin spelar roll för den låga andelen hybridarbetare.

Länderna i undersökningen var, i fallande skala (räknat i hur stor andel som arbetar i en hybridmodell efter pandemin): Singapore, Irland, Italien, Storbritannien, Spanien, Nederländerna, Australien/Nya Zealand, Tyskland, Sverige, USA, Frankrike, och Japan.

Läs hela rapporten här

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.