Möjlighet till distansarbete avgörande för akademiker

Arbetsmiljö Möjligheten till distansarbete har blivit en allt viktigare konkurrensfaktor vid rekrytering. Tre av fyra akademiker skulle avstå från att söka arbete hos en arbetsgivare som inte erbjuder distansarbete, visar en färsk undersökning.

Möjlighet till distansarbete avgörande för akademiker
Majoriteten vill kunna arbeta på distans. Foto: Stock Adobe.

Flera rapporter som kommit på senare tid har fastslagit betydelsen av att arbetsgivare kan erbjuda sina medarbetare möjligheten till att arbeta på distans.

Nu är det fackförbundet Akavia, som organiserar ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer, som i en färsk undersökning visar på samma mönster. Undersökningen bygger på närmare 4 000 intervjuer som gjordes under perioden 26 till 30 september 2022.

I spåren av pandemi och digitalisering har möjligheten till distansarbete blivit en självklarhet för många akademiker. De allra flesta, 85 procent, anser att det är mycket eller ganska viktigt att kunna arbeta på distans.

Avgörande vid rekrytering

Även när akademiker söker nytt jobb har möjligheten till distansarbete blivit en avgörande faktor. Tre av fyra skulle avstå att söka arbete hos en arbetsgivare som inte erbjuder distansarbete. Fler kvinnor än män anger att det är mycket troligt att de skulle avstå.

Enligt Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia, kommer arbetsgivare att få svårt att rekrytera om inte möjligheter till distansarbete erbjuds.

– Möjligheten till distansarbete har blivit en självklarhet för många. Arbetsgivare som vill vara attraktiva behöver erbjuda möjligheter till det flexibla arbetsliv som många efterfrågar. Det betyder också att man behöver hitta nya sätt att leda verksamheten och tänka igenom hur kontoret ska utformas för att möta de behov som finns, säger Patrik Nilsson i en kommentar.

Men redan i dag har många inflytande över var de förlägger sin arbetstid. 40 procent av männen och 28 procent av kvinnorna bestämmer helt själva hur många dagar de arbetar på kontoret, framgår av undersökningen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.