Jämställda byggarbetsplatser blir roligare och effektivare

Jämställdhet Byggbranschen präglas fortfarande av en stark mansdominans. Samtidigt finns en vilja att skapa större jämställdhet. Många tycker att en jämställd arbetsplats blir både roligare och effektivare, enligt en färsk undersökning.

Jämställda byggarbetsplatser blir roligare och effektivare
En jämställd byggarbetsplats blir roligare. Foto: Stock Adobe.

Det är Ramirent, ett av Europas ledande företag inom maskinuthyrning som genomfört en enkät bland 500 byggnadsarbetare, projektledare och arbetsledare inom bygg- och anläggningsbranschen. Rapporten belyser en rad områden, däribland jämställdhet och inkludering.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

I dag är endast 11 procent av de som jobbar inom byggbranschen kvinnor, enligt statistik från Byggföretagen. Men det finns samtidigt en vilja till att åstadkomma en bättre balans mellan män och kvinnor.

Roligare och effektivare

Av rapporten framgår att 86 procent av de tillfrågade tycker att en jämställd arbetsplats blir roligare och 55 procent att den också blir mer effektiv.

– Anledningarna till att det blir mer effektivt är flera, men bland annat ökar effektiviteten när man får in olika perspektiv på lösningar. En annan aspekt är att vi faktiskt bygger samhällen för både kvinnor och män och därför är det viktigt att vi får in det perspektivet bland alla som bygger, säger Anna Klebe, HR-chef på Ramirent i en kommentar.

Mindre machokultur

Att tvätta bort machokulturen är något som branschen jobbar med sedan lång tid tillbaka. 8 av 10 uppger också att en mer jämställd arbetsplats leder till mindre machokultur, där medarbetarna är mer respektfulla mot varandra och säger ifrån om någon uttalar sig olämpligt. Lika många tycker att arbetsklimatet blir trevligare och 68 procent att det blir mindre spänningar i gruppen. 59 procent menar att man får tänka lite mer på vad man säger.

Finns att jobba på

Men trots de positiva tongångarna kring jämställdhet finns en del kvar att jobba på. Bara 68 procent tycker att deras egen arbetsplats är anpassad för kvinnor i dag. Och när det kommer till att anställa personer med olika kön, bakgrund eller sexuell läggning är det endast 64 procent som tycker att man jobbar aktivt för det.

Anna Klebe betonar att branschen måste bli bättre.

– Vi behöver kompetenser inom många olika områden, allt från tjänstemän inom it och hållbarhet till yrkesarbetarsidan. Ska vi lyckas fånga dem, måste vi kunna attrahera de som kanske inte i första hand ser byggbranschen som ett givet val. En nyckel för att lyckas med det är att ännu tydligare synliggöra de olika kompetenser som finns inom branschen i dag och även lyfta hur vi bidrar till att bygga vårt samhälle, avslutar Anna Klebe.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.