OSA-föreskrifterna har fått gott mottagande

Arbetsmiljö De föreskrifter som kom för några år sedan om organisatorisk och social arbetsmiljö satte fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. En första utvärdering som nu gjorts visar att föreskrifterna mottagits väl av arbetsmarknadens parter och andra intressenter.

OSA-föreskrifterna har fått gott mottagande
Föreskrifterna syftar till att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Foto: Stock Adobe.

De så kallade OSA-föreskrifter som Arbetsmiljöverket kom med för drygt sex år sedan syftar bland annat till att säkerställa att det finns kunskap hos varje arbetsgivare att hantera och förebygga risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

De tar ett helhetsgrepp kring arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa orsakad av för hög arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling, som är vanliga orsaker till arbetsrelaterad stress, arbetssjukdomar och sjukskrivningar.

Första utvärderingen

Arbetsmiljöverket har nu presenterat den första av två rapporter om utvärderingen av OSA-föreskrifterna. Utvärderingen bygger på underlag från fack- och arbetsgivarorganisationer, forskare, företagshälsovård och övriga intressenter om tillämpningen av föreskrifterna.

Utvärderingen visar att föreskrifterna mottagits väl av arbetsmarknadens parter och fyller en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. Flertalet är också positiva till att de utgår från ett organisatoriskt perspektiv.

Samtidigt pekar många på att det fortfarande finns utmaningar. Det finns variation inom och mellan olika branscher, men även inom olika delar av samma organisation. Vissa upplever det också svårt att översätta föreskrifterna till praktiskt arbetsmiljöarbete.

Fysiska risker lättare att bedöma

– Vi förstår att det kan vara svårt att till exempel bedöma risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Fysiska risker som går att ta på och kan ge direkta skador är lättare att bedöma än risker i organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som ger hälsoproblem över längre tid. Det här är en viktig jämställdhetsfråga som behöver belysas ännu mer, kommenterar Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

I utvärderingen framkommer också att det är svårt att förebygga risker för kränkande särbehandling. Ett skäl som uppges är att föreskrifterna inte anger exakt vilka beteenden som är kränkande särbehandling. Både arbetstagare- och arbetsgivarorganisationerna beskriver också att hantering av kränkande särbehandling försvåras av att flera lagstiftningar kan gälla samtidigt.

Flera efterfrågar därför mer stöd och vägledning i arbetet med föreskrifterna.

Den andra delen av utvärderingen publiceras under senare delen av våren 2023. Det handlar om möjliga samhällsmål, en beskrivning av eventuella effekter av föreskrifterna på arbetsmarknaden och i samhället.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste