Mer än fördubbling av lagförda arbetsmiljöbrott

Arbetsmiljö Antalet arbetsgivare som lagförs för arbetsmiljöbrott har mer än fördubblats de senaste åren. Men det beror inte på ökad arbetsmiljöbrottslighet, utan snarare på effektivare samarbete mellan myndigheterna.

Mer än fördubbling av lagförda arbetsmiljöbrott
De flesta dödsolyckor sker inom byggbranschen. Foto: Stock Adobe.

Arbetsgivare som gör sig skyldiga till arbetsmiljöbrott kan dömas till både personligt ansvar och bötesstraff för företaget, det vill säga företagsbot. 2021 beslutades om 114 lagföringar jämfört med 52 lagföringar 2017.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

En framgångsfaktor är ett fördjupat och strukturerat samarbete, med tydliga rutiner för handläggning av arbetsmiljöbrott, mellan Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten som lett till effektivare utredning kring dödsolyckor och allvarliga arbetsplatsolyckor.

– En viktig del i att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet är effektiva utredningar och lagföring av arbetsmiljöbrott. Det är en angelägenhet för flera myndigheter och är därför beroende av god samverkan och tydliga rutiner mellan dessa myndigheter, vilket har gjort utredningsarbetet effektivare. Bland annat har utredningstiden kortats när det gäller dödsolyckor, säger Eva Nilsson, chefsjurist på Arbetsmiljöverket, i en kommentar.

En dödsolycka varje vecka

Ungefär en person varje vecka dör på jobbet i Sverige, varav de flesta inom byggbranschen samt transport, jordbruk, magasinering och tillverkning. Många fler skadas på sin arbetsplats eller blir allvarligt sjuka till följd av sitt arbete.

Arbetsplatsolyckor där det finns misstankar om arbetsmiljöbrott utreds initialt av polisen. Arbetsmiljöverket utreder olyckorna i förebyggande syfte och utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

En polispatrull är oftast först på plats på den förmodade brottsplatsen, vilket kan leda till förundersökning.

Parallellt utreder Arbetsmiljöverket om arbetsgivaren brustit i förhållande till arbetsmiljölagens skyddskrav och kan i sådana fall göra en brottsanmälan till åklagaren.

De senaste åren har även antalet ärenden som leder till åtalsanmälningar hos Arbetsmiljöverket ökat – från 122 åtalsanmälningar 2015 till 205 åtalsanmälningar 2021.

Kunskapsutbyte och utbildningar

Kunskapsutbyte och gemensamma utbildningar är en viktig del i att använda de gemensamma resurserna i kampen mot arbetsmiljöbrott på ett effektivt och bra sätt, menar Elisabeth Lewin, sakkunnig jurist på Arbetsmiljöverket.

– Vi ser att handläggningstiden för dödsolyckor som sker i arbetet, från det att en olycka har inträffat till dess att åtal väckts, i de fall det finns misstanke om arbetsmiljöbrott, har kortats. Vår handläggningstid understiger i de flesta fall 12 månader och det är mycket bra, säger hon.

Genom en lagändring från 1 januari 2020 förbättrades också åklagarnas möjligheter att använda företagsbot som ett effektivt instrument för att bekämpa arbetsmiljöbrottslighet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.