Chefer anser att IT-avdelningen är ansvarig för digital arbetsmiljö

Arbetsmiljö Den digitala arbetsmiljön blir allt viktigare. Men vem bär egentligen ansvaret för att den håller hög kvalitet? En ny Sifoundersökning visar på stor otydlighet i frågan.

Chefer anser att IT-avdelningen är ansvarig för digital arbetsmiljö
Arbetsmiljöansvaret för IT tenderar att skjutas över från HR till IT-chefen, menar Henrik Hammarström på Globalconnect.

Det råder stor osäkerhet kring vem som egentligen bär ansvaret för att företaget har en god, digital arbetsmiljö, till och med på ledningsnivå. Det visar en undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Globalconnect.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Undersökningen “IT-chefens omöjliga uppdrag” är baserad på intervjuer med 300 IT-chefer och 225 chefer inom bland annat HR, ekonomi och marknad i både privat och offentlig sektor och visar att 45 procent av cheferna anser att IT-avdelningen är huvudansvarig för att skapa en god, digital arbetsmiljö.

– I takt med den digitala omställningen har arbetsuppgifterna för IT-avdelningen ökat lavinartat. När arbetsmiljön blir mer digital tenderar riktlinjer och policys som annars faller på HR i stället hamna på IT-chefens bord, säger Henrik Hammarström, som är chef för Globalconnects företagsaffär.

Utmanande arbetsmiljö för IT

Av undersökningen framgår att endast elva procent av de tillfrågade cheferna tycker att HR-avdelningen har huvudansvaret för den digitala arbetmiljön och Globalconnect konstaterat att den otydliga ansvarsfördelningen kan leda till flera negativa konsekvenser, bland annat när det gäller säkerhet, kvalitet och produktivitet.

– Detta är ett epokskifte och viktigt för ledningsgrupper att reda i. Vi möter IT-chefer vars arbetssituation förändrats drastiskt i och med pandemin men uppenbarligen diskuteras inte den digitala arbetsmiljön tillräckligt i företagens ledningar. Det är förvånande, med tanke på hur strategiskt viktig det är utifrån flera aspekter och riskerna att det bidrar negativt på flera plan, säger Henrik Hammarström.

Undersökningen visar att många IT-chefer och IT-avdelningar har en mycket utmanande arbetssituation – 57 procent av IT-cheferna upplever att medarbetarna inte har tillräcklig förståelse för IT-avdelningens ansvarsområde.

Tips på struktur

Henrik Hammarström har följande tips till företag och organisationer som ställts inför utmaningar av den här typen:

Lyft frågan kring den digitala arbetsmiljön i ledningsgruppen och utgå från att den är verksamhetskritisk.

Använd den interna kompetensen i tydliggörandet av riktlinjer och policys för arbetsplatsen samt hur ansvaret mellan olika avdelningar ska fördelas.

Se till att IT ansvarar för de tekniska delarna, till exempel IT-säkerhet och tillgång till digitala system och att HR ansvarar för övriga personalfrågor, till exempel hur man uppför sig och delar information i den digitala arbetsmiljön samt gränsdragning mellan jobb och fritid.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste