Med kundens bästa för ögonen

Kundfokus Tidigare var det svårt att locka kvinnor i Angered, Bergsjön och Gamlestan att komma till gynekologiska cellprovtagningar. Men genom kampanjen "Ta med en vän" lyckades man vända trenden genom ökat kundfokus.

Med kundens bästa för ögonen

– Av nordöstra Göteborgs cirka hundratusen invånare är cirka 50 % födda utanför Sverige. För några år sedan hade detta område nära 20 procent lägre täckningsgrad för cellprovtagning jämfört med Göteborgs övriga delar, berättar Erik Olsson under KM Live.

Han jobbar på Kunskapscentrum för jämlik vård, en enhet inom hälso- sjukvård i Västragötalandsregionen, och var tillsammans med Malena Lau, kvalitetschef på Angereds sjukhus, projektledare för den ettåriga kampanjen ”Ta med en vän” som drevs 2011-2012.

Syftet med kampanjen var att genom ökat kundfokus skapa förståelse för att cellprovtagning förebygger cancer. Därmed hoppades man kunna locka fler kvinnor att ta provet. Genom doulor, det vill säga kvinnor som hjälper andra kvinnor med samma kulturella bakgrund som de själva i samband med graviditet och förlossning, lyckades man nå kvinnorna och få svar på vari problemen låg.

– Något viktigt doulorna kom fram till var att kvinnorna inte struntar i att gå. Det handlar om okunskap, och det räcker inte med att dela ut kallelser och broschyrer, utan man behöver möta kvinnorna och prata med dem om vikten av att ta cellprov, berättar Malena Lau.

Under kampanjen använde man sig dels av muntliga budskap i befintliga nätverk, men man satte även upp lappar i tvättstugor och frisörsalonger. Informationen spreds också i lokala radiokanaler, genom insatser i shoppingcentrum och genom en mail- och sms-tjänst där den som skickade in sitt personnummer kunde få reda på när det var dags för cellprovtagning nästa gång.

– Doulornas roll var framträdande under hela kampanjen, de var enormt viktiga för att nå ut. Cellprovskallelsen skrevs om för att bli mer lättförståelig och översattes till flera olika språk. Vi gjorde även en turné med en cellprovsbuss. Här kunde man få information av lokala barnmorskor och doulor och även komma in och ta ett cellprov gratis. Annars är kostnaden för detta 100 kronor i Göteborg, säger Malena Lau.

Resultatet blev mycket positivt. Under kampanjåret ökade antalet cellprovtagare i området med hela 42 procent.

– Särskilt genom cellprovsbussen nådde vi många. 30 procent som tog cellprov i bussen hade aldrig gjort det förr. Även efter kampanjen har det gått bra och nu går vi vidare genom att sprida kampanjen till flera delar av landet, säger Erik Olsson.

Vilka var de största framgångsfaktorerna?

– Att olika yrkesgrupper samarbetade, såsom doulor, barnmorskor och kommunikatörer, att genom doulorna börja med att skapa förtroende i kund- eller patientkretsen, att använda sig av lokala nätverk och att hela tiden använda ett positivt laddat språk, det vill säga att förmedla att cancer går att förebygga, säger Malena Lau.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.