Kompetensförsörjning och intern kommunikation viktigast när myndigheter ställer om

Rapport För att kunna hantera snabba omställningar inom myndigheter behövs att kompetensen är säkrad och att personalen förstår vad omställningen innebär. Det är några av Statskontorets slutsatser i en ny rapport.

Kompetensförsörjning och intern kommunikation viktigast när myndigheter ställer om
Foto: Adobe Stock

I våras inleddes utredningen ”När myndigheter ställer om – Erfarenheter av snabba omställningar”. Syftet var att identifiera utmaningar och lärdomar från fall då myndigheter behövt skala upp eller ner sin verksamhet utifrån förändrade anslag eller uppdrag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

– Det uppstår ibland att myndigheter ställs inför snabba omställningar, eller att de på kort tid behöver förändra sin verksamhet. Vi på Statskontoret har behandlat flera sådana omställningar och ville skapa ett kunskapsunderlag, säger Jan Boström, utredare på Statskontoret.

Flera utmaningar

Utredningen konstaterar att myndigheter snabbt tar sig an nya uppgifter och utmaningar och förändringar, men att det finns flera risker och utmaningar som regeringen och myndigheter behöver hantera.

Jan Boström. Foto: Statskontoret

– De främsta utmaningarna är kompetensförsörjningen och den interna kommunikationen. Vi ser att det är svårt att säkra kompetensen den behöver både när man skalar ner och skalar upp. För det behövs en strategisk kompetensförsörjning. och om chefer och medarbetare förstår vad omställningen innebär så minskas oro, säger Jan Boström.

– God kommunikation gör det lättare för medarbetare att genomföra den snabba omställning de har framför sig.

Han benämner Första linjens chefer som nyckelaktörer vid förändringsarbeten, vilket innebär att de kan behöva extra mycket stöd när de ska kommunicera vad man vet och inte vet.

Helhetssyn allt viktigare

Dessutom blir en helhetssyn inom staten allt viktigare vid omställningar, menar Jan Boström. Med det menas att myndigheter måste kunna utnyttja stöd och erfarenheter från andra myndigheter när de ställer om sin verksamhet. Utredningen ser flera goda exempel på detta fenomen idag.

– Migrationsverket samlade sina egna lärdomar från när de skalade ner sin verksamhet, vilket har varit till stor hjälp för oss, och kan vara det för andra arbetsgivarrepresentanter i staten. Och Tillväxtverket är ett annat bra exempel. I samband med att myndigheten skötte korttidsstödet till företag under pandemin lånades ett stort antal personer från andra myndigheter, säger Jan Boström.

Läs rapporten här.

Lista

Åtgärder för mer effektiv omställning inom en myndighet

  • Agila arbetssätt. Kan leda till att myndigheten bättre kan anpassa sitt utvecklingsarbete till förändrade förutsättningar och till behov i den operativa verksamheten.
  • IT-stöd. Exempelvis automatisering kan. Bidra till att en ny operativ verksamhet som införs vid en omställning kan bedrivas mer effektivt.
  • Separat organisation. Kan bidra till att en ny operativ verksamhet kan införas på ett effektivt sätt eller att myndigheten kan minska belastningen på sin övriga verksamhet.
  • Riskmedvetenhet. Myndigheten måste följa upp och ha beredskap för att hantera eventuella konsekvenser och risker i arbetet med omställningen.

Källa: När myndigheter ställer om – Erfarenheter av snabba omställningar

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.