Kristina Hallman får nytt internationellt uppdrag

Ackreditering Kristina Hallman, avdelningschef för ackreditering på Swedac, har fått ett nytt internationellt uppdrag. Hon har valts till vice ordförande i en av den europeiska samarbetsorganisationen EA:s kommittéer och ska också ingå i kommitténs nybildade ledningsgrupp.

Kristina Hallman får nytt internationellt uppdrag
Kristina Hallman, avdelningschef, Swedac.

The European co-operation for accreditation (EA) är den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering. Organisationen har för närvarande 50 medlemmar, däribland svenska ackrediteringsorganet Swedac, och har ansvar för de multilaterala avtal som ligger till grund för ackreditering.

Avtalen är en viktig del av internationell handel och rätt använt leder ackreditering till att konsumenter, näringsliv och lagstiftare kan lita på att de varor och tjänster som säljs över nationsgränserna är kontrollerade och håller överenskommen kvalitet.

Bättre och snabbare insyn

Kristina Hallman, avdelningschef för ackreditering på Swedac, har nu blivit vald till vice ordförande i den horisontella harmoniseringskommittén, HHC, som är en kommitté inom EA som arbetar horisontellt över flera kontrollformsområden. Dessutom ska hon ingå i kommitténs nybildade ledningsgrupp.

I rollen som vice ordförande ser Kristina Hallman en möjlighet att ytterligare öka Swedacs engagemang inom EA.

– Som vice ordförande ger detta mig, och därmed också Swedac, en ökad möjlighet till att få bättre och snabbare insyn i arbetet som sker inom kommittén. Vi kommer därmed också kunna påverka arbetet i större utsträckning, även om jag i min roll skall agera neutralt och representera hela EU, säger hon i en kommentar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.