Kvalitetssäkrad modell beräknar USA:s BNP

Offentlig verksamhet Hur står det till med världens största ekonomi? Är utvecklingen positiv eller negativ? Örebroforskaren Aubrey Poon har tillsammans med några forskarkollegor tagit fram en kvalitetssäkrad modell som ännu mer exakt beräknar USA:s BNP.

Kvalitetssäkrad modell beräknar USA:s BNP
Den nya modellen har uppmärksammats av bland andra USA:s regering. Foto: Stock Adobe.

Bruttonationalprodukten, BNP, är det gängse måttet som används för att beskriva tillståndet i ett lands ekonomi.

I USA använder man två olika metoder för beräkningarna – inkomstmetoden och utgiftsmetoden. I teorin borde de ge samma resultat – men teori och praktik stämmer inte alltid överens, konstaterar Aubrey Poon, postdoktor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Örebro universitet.

– Det blir problematiskt om en metod visar på positiv tillväxt och en annan negativ. Vilken siffra är korrekt? säger han.

Kombinerar två mått

Tillsammans med några kollegor från University of Strathclyde i Glasgow och Federal Reserve Bank of Cleveland har han tagit fram en modell som kombinerar de två BNP-måtten och som därmed ger ett mer exakt resultat.

– Det handlar inte bara om att räkna ut ett medelvärde. För att få fram ett BNP-värde med vår modell använder vi oss av ytterligare ekonomisk information som inflation, börsindex, arbetslöshet och industriproduktion, säger Aubrey Poon.

Presidentens ekonomiska rådgivare

Modellen uppmärksammades nyligen i en ekonomikrönika i New York Times – detta med anledning av att det i samband med publiceringen av data för årets första kvartal noterades den hittills största skillnaden mellan de två BNP-värdena i USA.

Det fick också till följd att presidentens ekonomiska rådgivare hörde av sig och visade intresse för modellen.

– Det var väldigt roligt och lite överraskande. Jag hoppas att vår forskning kan bidra till att beslutsfattare får en mer komplett bild av USA:s ekonomi, säger Aubrey Poon.

Tillämpbar i andra länder

I USA beräknas BNP kvartalsvis. Fördelen med att använda den nya modellen, som är specifikt framtagen för USA, är att det är möjligt att följa ett lands totala ekonomiska aktivitet månad för månad.

– Men den går att tillämpa i alla andra länder där man inte justerar beräkningar av BNP som fås med hjälp av inkomstmetoden och utgiftsmetoden. De beräkningar som görs i Sverige är dock mer tillförlitliga, avslutar Aubrey Poon.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.