Innovationstakten skiljer stort mellan kommuner

Innovation Innovation är nödvändigt för att säkra kvalitet och effektivitet även inom offentlig sektor. Men innovationsaktiviteten skiljer sig stort mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter, framgår av en ny undersökning.

Innovationstakten skiljer stort mellan kommuner
Innovation är nödvändigt även inom offentlig sektor. Men kommunerna ligger efter. Foto: Stock Adobe

Det är andra gången som innovationsarbetet i offentlig sektor har kartlagts genom undersökningen ”Innovation i offentlig sektor 2019–2020”. Undersökningen har utförts av SCB i samarbete med Vinnova och är en uppföljning av enkätstudien Innovationsbarometern som genomfördes av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med stöd av Vinnova 2018.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Nina Widmark, handläggare inom innovationsledning på Vinnova.
Nina Widmark, handläggare inom innovationsledning på Vinnova.

– Innovation är viktigt för att kunna möta samhällsutmaningarna. Enbart den förändrade befolkningsstrukturen med allt fler äldre och allt färre yngre kräver nya affärsmodeller, processer och tjänster för att till exempel klara vårdbehovet, säger Nina Widmark, handläggare inom innovationsledning på Vinnova.

Undersökningen har utförts genom att enkäter skickats till innovationsansvariga på samtliga statliga myndigheter och regioner samt kommunchefer i landets alla kommuner. En kompletterande enkät har även gått ut till cirka 5 000 offentliga arbetsställen. I enkäterna har ställts frågor om strategi, faktiska innovationer och innovationsaktiviteter.

Stora skillnader mellan kommuner

Av undersökningen framgår att det skiljer stort mellan olika organisationer. Närmare 80 procent av regionerna och 60 procent av statliga myndigheter uppger att de arbetar systematiskt med innovation, medan endast 35 procent av kommunerna bedriver motsvarande arbete.

Närmare 55 procent av regionerna har också antagit en innovationsstrategi, men endast cirka 15 procent av statliga myndigheter och 12 procent av kommunerna. Över 80 procent av regionerna har även en central funktion som samordnar det systematiska innovationsarbetet, jämfört med drygt 60 procent av kommunerna och drygt 50 procent av statliga myndigheter.

Kommuner underskattar sitt innovationsarbete

Men Nina Widmark vill för den skull inte dra för stora växlar på resultatet.

– Att ha systematik i innovationsarbetet är naturligtvis viktigt. Men medarbetare kan vara innovativa ändå. Vi vet av erfarenhet att till exempel många inom den kommunala sektorn underskattar sitt innovationsarbete. Många förbättringsåtgärder genomförs utan att man sätter etiketten innovation på dem, förklarar hon.

Undersökningen kommer nu att användas som grundstomme för vidare forskning och avstamp för diskussion kring innovation inom offentlig sektor.

– Det som vi bland annat vill veta mer om är om innovationsstrategierna verkligen omsätts i praktisk handling. Det är som med nyårslöften – enbart ett löfte om att träna mer är ingen garanti för att det sedan verkligen blir ett resultat, sammanfattar Nina Widmark.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.