Lär av de fantastiska företagen

Engagemang Ge kunderna wow-upplevelser, locka de bästa medarbetarna och släpp loss organisationens hela potential. Hemligheten är en stark och positiv företagskultur.

Lär av de fantastiska företagen

Denna bok är inte för dig som tycker att allt är bra när det är som vanligt. Den vänder sig till dig som vill skapa något som påverkar världen positivt. ”Engage” handlar, enligt boken, om att göra något med full inlevelse och passion och därigenom bidra till ett högre syfte, som på ett positivt sätt bidrar till en organisation. En organisation som värnar om en stark kultur och har ett tydligt, klart och väl kommunicerat högre syfte attraherar duktiga medarbetare som kan frisläppa organisationens potential.

Med utgångspunkt från en studie om vad som skapar ett ”fantastiskt företag” presenteras en omvandlingsmodell, en hel del praktiska tips samt åtskilliga exempel från framgångsrika företag. Toms (skänker ett par skor för varje sålt par), Southwest Airlines (flygbolag med en mycket speciell företagskultur), Google (låter medarbetare använda en dag i veckan till egenprioriterat arbete), Zappos (genomsyras av kundservice och kundupplevelse) och Nordstroms (med rådet ”använd ditt goda omdöme” till sina anställda) är några exempel som finns med.

Gemensamt för framgångsföretagen är, enligt boken, en stark kultur karaktäriserad av fem kulturella nyckelelement – de fem K:na.

Läs mer om de fem K:na på nästa sida

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.