Strategi är att göra

Förändringsarbete Utan aktiviteter kan inte ens den allra bästa strategin bli verklighet. Boken Strategi är ett verb visar hur du lägger grunden för framgång genom medarbetarnas beteenden.

Strategi är att göra

Ny teknik, sociala medier och behovet av att snabbt reagera på förändringar ställer nya krav på organisationer. Det är nödvändigt att kunna anpassa sig genom att aktivt tillämpa nytänkande och förändring.

Enligt författaren Pontus Wadström är det möjligt att bygga in förändring lika djupt i verksamheten som ekonomi, produktion och försäljning genom att tillämpa lagarna om mänskligt beteende på strategi.

Boken visar hur strategier kan realiseras i praktiken. Läsaren får förslag på hur ledare och medarbetare kan stärka beteenden som leder till reella resultat, för att på så vis skapa en smart organisation med anpassningsförmåga och handlingskraft.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.