Lean ger Aurobay rätt dragkraft i kvalitetsarbetet

I praktiken På Aurobays motorfabriker i Skövde finns en lång tradition av Lean. För några år sedan växlades kvalitetsarbetet upp med särskilt fokus på avdelningen för vevaxlar. Målet är att åstadkomma ett produktionsflöde med maximal förutsägbarhet.

Lean ger Aurobay rätt dragkraft i kvalitetsarbetet
Magnus Friberg, produktionschef på Aurobay.

Det är knappast en överdrift att påstå att fordonsindustrin för närvarande befinner sig i den kanske största omställningen någonsin. Men trots att utvecklingen går mot ökad elektrifiering har förbränningsmotorerna fortfarande inte spelat ut sin roll.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det behövs fler teknologier än eldrift i omställningen mot koldioxidneutrala fordon. I många länder sker elproduktionen fortfarande i kraftverk som drivs på kol och olja samtidigt som distributionsnät för att ladda elfordon är otillräckliga på många håll, säger Elisabeth Kraft, som är kommunikationschef på Aurobay.

Det var under 2021 som Volvo Cars och Geely Holding tecknade ett joint venture för att bilda Aurobay, som en helt ny drivlineverksamhet. Företaget utvecklar och tillverkar drivlinor för en global marknad, med inriktningen att många olika tekniker kommer att dFriva morgondagens mobilitet för en hållbar framtid.

Tillverkningen är högt automatiserad med robotar som borrar, svarvar och slipar. Foto: Leo Olsson

Fabrik med gamla anor

Fabriken i Skövde har gamla anor inom motortillverkning och redan 1927 levererades den första Volvobilen med en motor från Skövde. Kvalitetsarbetet har alltid varit prioriterat och har sedan länge ett tydligt fokus på Lean, även om det tidvis skett under andra beteckningar som TPU (Totalproduktivt Underhåll) och TPM (Total Productive Maintenance).

– Numera använder vi Lean som ett samlande begrepp och honnörsord för allt vårt systematiska kvalitetsarbete, betonar Magnus Friberg, produktionschef för vevaxlar och kamaxlar på Aurobay.

Efter en kort promenad genom fabriken, som uppfördes för omkring 30 år sedan, är vi framme vid vevaxeltillverkningen. Det finns två produktionslinjer för vevaxlar – en från 2008 och en från 2015. Sedan 2018 finns även en vevaxelline i den kinesiska systerfabriken.

Fakta

Några fakta om Aurobay

Huvudkontor i Geelys innovationshubb Uni 3 på Lindholmen, Göteborg.

-502 personer inom FoU och produktionsteknik (inklusive konsulter)

-141 personer i stabsfunktioner

Powertrain Engineering Sweden AB, Skövde.

-1 750 personer arbetar på fabriken

-Tillverkning och montering av förbränningsmotorer och eldrift

-Certifierad enligt Iso 9001 och Iso 14001

-Tillverkade cirka 372 000 motorer under 2021

-Kapacitet på 600 000 tillverkade motorer

Zhangjiakou Aurobay Powertrain Manufacturing Co, Ltd, Zhangjiakou, Kina.

-821 personer arbetar på fabriken

-Tillverkning och montering av förbränningsmotorer och eldrift

-Certifierad enligt Iso 9001 och Iso 14001

-Tillverkade 250 000 förbränningsmotorer och 120 000 elmotorer under 2021

Personalstyrkan för den nyare produktionslinjen uppgår till totalt 27 personer – nio per skift – som är igång måndag till och med fredag med helgen som reservtid. Av de nio personerna är fyra operatörer, en person slutkontrollant, en person sprickprovare, en person skiftledare, en person som bistår vid omställning av linjen samt en person som täcker in för utbildning och korttidsfrånvaro som utbildning och vab.

En vevaxel per minut

Bakom säkerhetsstängsel pågår den automatiserade tillverkningen med bearbetningsmoment som fräsning, borrning, svarvning och slipning. Investeringen i enbart den senaste produktionslinjen uppgick till cirka en halv miljard kronor och produktionstakten är hög. I genomsnitt tillverkas en vevaxel per minut – dygnet runt.

– Den höga produktionsvolymen gynnar vårt kvalitetsarbete. Det är lättare att bli duktig på kvalitet och förfina precisionen med höga än med låga volymer, fastslår Magnus Friberg.

Hög kvalitet har som sagt alltid varit en ledstjärna i verksamheten och 2018 beslutade ledningen för att göra en ännu kraftfullare satsning på Lean med titeln Transformation vid avdelningen för vevaxlar. Syftet var att skapa en så kallad Model Line, en förebild där man testade nya idéer som sedan skulle kunna spridas som ringarna på vattnet till andra delar av företaget.

– All produktion, oavsett bransch, bygger på kvalitet, leverans och ekonomi. Vårt mål har varit att i ännu högre grad än tidigare standardisera alla aktiviteter för att påverka både flödeseffektivitet och resurseffektivitet. Allt arbete har styrts med sikte på maximal förutsägbarhet och minimal oförutsägbarhet, sammanfattar Magnus Friberg.

Lean i hela produktionskedjan

Det Lean-influerade kvalitetsarbetet går nu som en röd tråd genom hela produktionskedjan – från det att smidesstålet kommer in från leverantörer i Tyskland och Sverige till dess att de färdiga vevaxlarna är klara för leverans.

Det grovbearbetade råmaterialet har en vikt på 20 kilo per vevaxel när det anländer till fabriken i Skövde, som efter finbearbetning bantats till cirka 15 kilo.

– Det är som träslöjden i skolan när man fick fila och putsa på träbitarna tills slöjdläraren var nöjd och man fått den rätta ytan. Totalt handlar det om 20 olika bearbetningssteg, varav varje steg kan bestå av upp till fem olika moment, förklarar Magnus Friberg.

Men så är också vevaxeln en viktig komponent i en förbränningsmotor. Med sin placering mitt i motorblocket har den till uppgift att överföra kraften från explosionerna i cylindrarna via växellådan till drivhjulen.

– En vevaxel får helt enkelt inte gå sönder. Den sitter mitt i motorn och har inga serviceintervall. Den ska bara funka under bilens hela livslängd, betonar Magnus Friberg.

Produktionschefen Magnus Friberg tror att förbättring av kvalitet oc precision kräver höga volymer. Foto: Leo Olsson

Noggranna mätningar

Att robotar övertagit många av de manuella momenten har gjort att medarbetarna på avdelningen nu kan ägna större delen av sin arbetstid åt mätningar och kvalitetskontroller. Det handlar om dels stickprovsmätningar, dels frekvensmätningar som görs med viss regelbundenhet, förutom de slutkontroller som görs av varje vevaxel.

Magnus Friberg visar en bild som illustrerar den måttnoggrannhet som gäller, där toleransen är endast plus minus fyra my (tusendels millimeter). Bilden föreställer ett hårstrå som är 0,07 millimeter i genomskärning och där fyra my representeras av en ytterst liten prick mitt i den stora runda cirkeln.

– Det är med sådana toleranser vi jobbar. Men så finns också stolta traditioner inom svensk industri när det kommer till måttnoggrannhet med bland andra Mått-Johansson och SKF som föredömliga exempel, påpekar han.

Fakta

Magnus Fribergs tips för att lyckas med Lean

1. Uthållighet i arbetet på gruppnivå.

2. Planering av arbetet på gruppnivå. Vem gör vad? När? Vem kallar?

3. Efterfrågan och visat intresse från närmaste chef över gruppen.

4. Högsta ledningens intresse, stöttning och efterfrågan.

5. God förmåga att bedöma hur lång tid som behövs för att ett nytt arbetssätt ska ”sätta sig”. Å ena sidan måste man vara uthållig och trotsa eventuellt initialt motstånd från gruppen. Å andra sidan går det inte att månad efter månad köra på utan genombrott. Då är det bättre att byta spår och därmed visa att man menar allvar med att Lean innebär att vi provar oss fram tillsammans genom ständiga förbättringar.

Erfarna medarbetare

Men även om tillverkningen präglas av hög automatiseringsgrad och smarta tekniklösningar har medarbetarna en nyckelroll i kvalitetsarbetet, menar Magnus Friberg. De flesta på avdelningen har lång erfarenhet inom yrket. Medelåldern på avdelningen ligger på 42 år och den genomsnittliga anställningstiden på 21 år.

– Många av dem har kommit in via Volvogymnasiet i Skövde och har sedan gått vidare i karriären. Internrekrytering är vanligt förekommande och flera av våra högsta chefer är långvägare, berättar Magnus Friberg, som själv inledde sin karriär med 13 år på Volvo Lastvagnar innan han kom till dåvarande Volvo Personvagnar för fem år sedan efter 15 års mellanspel på ett mindre företag i en annan bransch.

Fakta

Vad betyder Aurobay?

Namnet Aurobay är inspirerat av ”auro” från norrsken (Aurora Borealis) i Sverige och ”bay” från Hangzhou Bay-området i Kina där Geely har sitt huvudkontor.

Behövdes ett omtag

I fyra år har nu Transformation pågått och att kvalitetsarbetet gett resultat finns flera bevis för; bland annat utsågs Aurobay i fjol till en av finalisterna till Svenska Leanpriset.

– Framförallt har vi fått bättre stabilitet i produktionslinjen. Visserligen låg vi högt i Overall Equipment Effectiveness (OEE) redan tidigare. Men vissa värden höll på att stagnera och det behövdes ett omtag för att vända kurvan. Där kan vi nu se tydliga förbättringar, förklarar Miro Redzic, som arbetar som produktionsledare på avdelningen.

Han får medhåll av kollegan Tommy Andersson som också kan konstatera att alla indikatorer nu pekar åt rätt håll.

– En effekt av kvalitetsarbetet är att alla saker nu snabbt kommer upp till ytan. Eventuella problem går inte längre att sminka över med till exempel större buffertar. Skrotkostnaderna och ledtiderna har minskat och beläggningen per person har ökat, konstaterar han.

Men även om arbetet med Lean nu blivit en naturlig del av vardagen är det inte säkert att alla operatörer är så bekanta med de begrepp som ingår i den japanska kvalitetsfilosofin. Men det är heller inte det viktigaste, menar Tommy Andersson.

– Lean sitter i ryggmärgen hos operatörerna och de kanske inte alltid förstår själva hur ”leant” de faktiskt jobbar. Men man behöver heller inte göra det märkvärdigare än vad det är. Lean handlar ju i grund och botten om sunt förnuft, förklarar han.

Principer från Toyota

Att Lean har sitt ursprung i The Toyota Way, fundamentet för Toyota Production System (TPS) är inte helt betydelselöst, menar Miro Redzic.

– Processerna som används inom bilindustrin har många gemensamma drag. Det underlättar arbetet med att omsätta en teori som Lean i praktiken, säger han.

Därmed inte sagt att det saknats utmaningar. Magnus Friberg betonar vikten av att hitta en balans mellan uthållighet och flexibilitet för att lyckas med Lean.

– Det finns en risk att vi som ledare springer för fort. Men om man känner att medarbetarna inte är med på resan måste man vara beredd att backa. Därför är det viktigt att hela tiden vara lyhörd. Först när hela organisationen drar åt samma håll – det är då den stora utväxlingen i förbättringsarbetet kommer, sammanfattar han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.