Lösningsfokus väcker den samlade hjärnkraften

Förbättringsarbete De flesta människor vill hitta konstruktiva lösningar. Men hur kommer vi fram till den? Här finns en stor skillnad mellan lösningsfokus och traditionell problemlösning.

Båda metoderna har sina styrkor och fördelar, men när det handlar om människor och komplexa system kan lösningsfokus vara ett sätt att söka sig fram till lösningar utan att det skapar rädsla och förändringsmotstånd i organisationen.

– Lösningsfokus är ett förhållningssätt. Medarbetarna hjälper varandra att bli sitt bästa jag och det stärker både hälsa och arbetsglädje på en arbetsplats, säger Pernilla Forsberg Tiger under ett seminaruim på konferensen House i Umeå, som arrangerades av Hi5 igår.

Utveckla förbättrinsgrupper

Pernilla Forsberg Tiger är legitimerad psykolog och specialiserad på metoden lösningsfokus inom både organisations-, grupp- och ledarutveckling genom sitt företag Mindleap.

Hon konstaterar att metodiken har många användningsområden. Den användes från början inom korttidsterapin men har sedan fått spridning inom ledarutveckling, teambuilding, kvalitetsutveckling och verksamhetsstyrning. Den är användbar i situationer som involverar människor där man brottas med komplexa samband och i miljöer där förutsättningarna är oförutsägbara och kan förändras snabbt.

Själv har hon bland annat introducerat lösningsfokus på industriföretaget Indexator som en metod att utveckla deras förbättringsgrupper.

En viktig poäng med metoden är att hitta lösningen på problem genom att fokusera på vad man vill uppnå istället för att lägga energi på att identifiera det man vill undvika.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.