Lycka och lönsamhet hör ihop

Förbättringsarbete Företag som ser ett större syfte med sin verksamhet än att enbart tjäna pengar uppnår, paradoxalt nog, just god ekonomi. Boken Lycklig lönsamhet visar hur detta hänger ihop.

Lycka och lönsamhet hör ihop

Hur går man från flummiga värdeord till värdeskapande handlingar och beteenden? Hur är egentligen företagskultur och värderingar kopplat till finansiella resultat? Hur bygger man en kultur i praktiken, en kultur som både bidrar till lönsamhet och lycka?

Det är frågor som författarna till boken Lycklig lönsamhet söker svaren på. Författarna Marie Alani och Helena Timander har gjort en djupdykning i ämnet och du får ta del av såväl forskningsresultat som konkreta och inspirerande företagsexempel. Utvalda stjärnföretag berättar sin historia, om kulturbyggande vanor och om betydelsen av att vara ett företag som styrs av värderingar. Studierna kokar ner till åtta framgångskriterier som kan användas som praktiska verktyg i ett eget kulturbygge.

Boken innehåller även referensmaterial och tips på vidare läsning. Aktuell information om artiklar, studier, författare, filmer och annat material finns även på sajten lyckliglonsamhet.se.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.