Närmare till chefen i Sverige än andra länder

Ledarskap I Sverige träffar medarbetare VD oftare än i andra liknande länder, enligt en aktuell undersökning. Svenska medarbetare är dessutom mer bekväma med att framföra kritik till ledningen, och tycker generellt att det är högt i tak där man arbetar.

Närmare till chefen i Sverige än andra länder
Cheerful young businessman with digital tablet discussing with senior male colleague in office lobby

Sverige är det av sju länder där störst andel medarbetare har haft personlig kontakt med företagets VD, enligt en undersökning från mjukvaruföretaget Unit4. Hela 94 procent av de svenska respondenterna har haft kontakt med VD.

Resultaten kommer från en undersökning i sju länder bland 1 800 chefer och tjänstemän. Övriga medverkande länder är Kanada, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Tyskland och USA.

Svenskar vågar kritisera chefen

Undersökningen visar att Sverige, tillsammans med Nederländerna, är det land där störst andel medarbetare – 99 procent chefer och 88 procent tjänstemän – känner sig bekväma med att framföra kritik till ledningen. Detta kan jämföras med Storbritannien och USA, där enbart tre av fyra tjänstemän är trygga med detta.

I Sverige är det även flest respondenter (54 procent) som håller med om att ledningen respekterar synpunkter från tjänstemän gällande ledningsfrågor. I Storbritannien är det 39 procent, och i USA 31 procent.

Läs även: Engagerade chefer fick priser

Frånkopplade chefer kan ge lägre produktivitet

Många medarbetare på marknader utanför Sverige har inte träffat VD, eller känner sig lika bekväma med att framföra kritik.

– När chefer är frånkopplade från sina anställda kan det leda till mycket lägre produktivitet på arbetet. Detta gammaldags sätt att leda passar inte in hos dagens företag, kommenterar Mike Ettling, koncernchef på Unit4.

Norge och Tyskland har samma andel kvinnliga chefer

Sverige, Norge och Tyskland är de länder som har störst andel kvinnliga chefer, enligt undersökningen. De delar första plats med 36 procent. USA och Nederländerna är i botten med 20 respektive 22 procent.

Chefen är vanligtvis i åldern 46-55 år. USA och Kanada har flest chefer över 56 år; 40 respektive 32 procent. Högst andel chefer över 65 år har USA. Här är 7 procent av cheferna äldre än den klassiska svenska pensionsåldern.

Nordbor mest skeptiska mot chefens kompetens

Om det eventuellt handlar om att Skandinaver är mindre auktoritetstrogna ska vara osagt, men i Norge och Sverige är man mest tveksam till om chefen är rätt person för jobbet. Ungefär fyra av tio är skeptiska. Störst tilltro till att VD finns i USA, där lite drygt hälften tycker att VD är mest lämplig för jobbet.

Att chefen talar öppet om politiska frågor är inte populärt i Sverige. Där hamnar vi längst ner på listan. Bara 19 procent tycker att chefen ska prata politik offentligt.

Läs även: Ledarskapsutveckling sker i vardagen

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.