Ny forskning bidrar till större cybersäkerhet

Forskning Samhället blir effektivare med avancerade AI-system – men det blir också sårbarare. Ny forskning visar vägar mot ökad cybersäkerhet.

Ny forskning bidrar till större cybersäkerhet
Komplexa AI-system gör samhället sårbare. Ny forskning föreslår verktyg för cybersäkerhet. Foto: Stock Adobe

Digitaliseringen av samhället medför både förbättringar och ökade risker. Kritisk infrastruktur (CI, critical infrastructure) kallas den infrastruktur som behövs för samhällsviktiga leveranser av till exempel vatten, energi, livsmedel, läkemedel och allmänna kommunikationer.

Den snabba teknikutvecklingen gör det möjligt att skapa stora sammanhängande system för denna infrastruktur, i stället för att dela upp den i separata system som mestadels drivs av hård- eller mjukvara. Dessa ”cyberfysiska system” (CPS, cyber-physical system) effektiviserar i sin tur tillhandahållandet av de oumbärliga varorna och tjänsterna – en samhällsförbättring som vi alla drar nytta av.

Avhandling ger verktyg för cybersäkerhet

Samtidigt gör den allt intelligentare infrastrukturen också samhället sårbarare. Viktiga samhällsfunktioner exponeras för ransomware, informationsstöld och andra sorters cyberattacker. Därför finns också ett ständigt behov av förbättrad cybersäkerhet i form av analys och bedömning av sårbarheterna.

En ny avhandling vid Högskolan i Skövde fokuserar på sårbarhet hos komplexa system och kunskapsklyftor mellan olika säkerhetsfunktioner, och föreslår olika åtgärder. Bland annat presenteras ett verktyg för att automatisera processerna mer runt cybersäkerheten. Avhandlingen föreslår också ett samordningssystem för cybersäkerhet, som kan användbart för företag. Med systemet ska företagen lättare kunna bedöma hur allvarliga sårbarheter är, och därigenom avgöra vilka sårbarheter som ska åtgärdas först.

Studier om AI-verktyg inspirerade

Forskaren bakom avhandlingen, Yuning Jiang, kommenterar i ett pressmeddelande hur hon inspirerades av tidigare studier inom CI-sektorerna energi och kritisk tillverkning, studier som visar hur olika AI-verktyg kan användas för att förhindra att sårbarheter utvecklas till allvarliga hot.

– De här fynden inspirerade mig att utveckla ett tillvägagångssätt som kan kombinera sådana tekniker med mänsklig intelligens för att proaktivt upptäcka och analysera sårbarheter. Det kan ge säkerhetsanalytiker insikter om vilken komponent som är mest sårbar, vilket gör det möjligt för dem att fatta välgrundade beslut.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.