Ny forskning om kvalitetsutveckling i startgroparna

Forskning Dagens ledningsmodeller för hur vi leder och styr organisationer är för långsamma och driver inte medarbetarengagemang. Samtidigt visar mätningar att hälsan i arbetslivet försämras. Därför är behovet stort av ny forskning på området.

Ny forskning om kvalitetsutveckling i startgroparna

Nu finns det en gemensam forskningsagenda för kvalitetsutveckling i Sverige som tar sig an den utmaningen. Bakom agendan står SQMA, Swedish Quality Management Academy, som under två dagar i april träffade medlemmarna i SIQ Excellence Center för att tillsammans arbeta fram inriktningen för forskningen i kvalitetsutveckling för de närmaste åren.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Det är första gången som konstellationen med forskare från 8 lärosäten och medlemmarna i SIQ och Excellence Center och träffas gemensamt med syftet att få fram förslag på forskningsprojekt som ser de ett behov av. Anders Fundin är professor i kvalitetsutveckling och sedan några månader forskningsledare på SIQ där han koordinerar arbetet inom SQMA.

Anders Fundin, SIQ.
Anders Fundin, SIQ.

– Vår behovsanalys mynnade ut i över 20 olika projekt som vi sedan klustrade till forskningsteman där vi ser möjligheter att arbeta tillsammans med finansiärer för att utveckla ny kunskap inom sex till sju olika forskningsteman, säger Anders Fundin.

Ett levande dokument 
Tidigare har forskningsprojekten som bedrivits inom ramen för SQMA till stor del finansierats av medlemmar i SIQ Excellence Center. Nu är tanken att även involvera flera forskningsfinansiärer.

Läs även: Nytt kulturprojekt i startgroparna.

Syftet med en forskningsagenda är att hålla ihop initiativ och projekt kring kvalitetsutvecklingen.

– Jag ser agendan som ett levande dokument som hela tiden utvecklas ur intressenternas behov och givetvis utifrån de vetenskapliga gap som kan finnas, säger Anders Fundin.

Han poängterar vikten av att forskningen faktiskt utgår från kunder och intressenters behov och den kritiska samhällsutmaningen.

– Genom att både i planeringen och i projekten låta vetenskapen möta praktikerna så får vi den här nyttiga dialogen som gör att forskningen kan bli behovsbaserad men ändå med en vetenskaplig höjd.

Läs även: Stora utmaningar för framtidens ledare.

Starkt intresse
Anders Fundin ser ett starkt intresse för forskning i kvalitetsutveckling från SIQs medlemsorganisationer men även från de 8 lärosätena inom SQMA är intresset stort för både forskning och utvecklingsprojekt.

– Det märks inte minst från offentlig förvaltning och det gäller även för de administrativa processerna. Och det finns också ett tydligt intresse från de finansiärer vi har en dialog med.

Tidshorisonten för forskningsagendan är ungefär fem år.

– Behoven finns ju här och nu så inom fem år hoppas jag att vi har flera projekt avslutade och flera nya projekt som är initierade. Nu pågår dialogen med olika finansiärer för projekten men inget är helt klart ännu, säger Anders Fundin.

Fakta
Bakom forskningsagendan står SQMA tillsammans med SIQ Excellence Center.

SIQ Excellence Center består av 13 medlemsorganisationer– både privata och offentliga- som har ett fördjupat intresse för forskning i kvalitetsutveckling. Syftet med SQMA är att hålla ihop forskningen inom kvalitetsområdet och akademin består av 8 svenska lärosäten. SQMA koordineras av SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling.

Exempel på teman i forskningsagendan:

  • Digitalisering för ökat kundvärde
  • Stabilitet i förändring
  • Värdeskapande processer
  • Att leda för framgång och förbättring och organisatoriskt lärande
  • Kvalitet i väldfärdssektorn
  • Hållbarhet som engagemang i kvalitetsutvecklingsarbetet.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.