Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Ny standard för skolan med best practice från hela världen

Förändringsarbete Skolan står inför stora utmaningar. Nu finns för första gången en ledningssystemstandard för kvalitet som bygger på ”best practice” från hela världen och som kan användas av alla utbildningsorganisationer – från förskola till universitet.

Ny standard för skolan med best practice från hela världen

Den nya standarden blev klar i början av maj och har nu antagits som svensk standard med beteckningen SS-ISO 21001:2018. Standarden är tänkt att kunna komplettera nationella standarder och regelverk.

Trots att svenska utbildningsorganisationer redan i dag arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete är det inte vanligt att de infört ett kvalitetsledningssystem, konstaterar Tina Bohlin, projektledare SIS, Swedish Standards Institute.

– Men alla delar i en utbildningsverksamhet måste beaktas. Jag hoppas verkligen att många nu tar chansen när det finns en specifik ISO-standard för utbildningsorganisationer som är uppbyggd på ”best practice” från hela världen, säger hon.

Ny modell för lärande

Utbildningssektorn skiljer sig också från andra områden eftersom det inte handlar om en enkel kund-leverantörsrelation. Organisationerna kan skapa optimala förutsättningar för lärande, men aldrig garantera att studenterna och eleverna faktiskt lär sig. ISO 21001 kan då fungera som ett verktyg för att kunna utvärdera i vilken utsträckning som man uppfyller kraven hos elever, studenter och andra intressenter samt förbättrar organisationens förmåga att leverera kvalitet.

Alastair Creelman, som är specialist på e-learning vid Linnéuniversitetet, har varit Sveriges representant i ISOs internationella arbetsgrupp som tagit fram standarden.

– Den traditionella modellen för lärande handlade mest om leverans och konsumtion av fakta och innehåll. Men nu går man allt mer över till en ny modell där de studerande får mer makt över sitt eget lärande. Relationerna mellan utbildningsorganisation, elever, studenter och andra intressenter blir mer kollaborativa än tidigare och den nya standarden ger då kriterier och riktlinjer som hjälper utbildningsorganisationer att anpassa sig till framtidens möjligheter, säger Alastair Creelman.

ISO 21001 kan användas av alla slags utbildningsorganisationer – från förskola till universitet. Standarden omfattar också alla slags utbildningsformer, såväl nätbaserad utbildning som traditionell utbildning i klassrum.

Grunderna i standarden bygger på:

· Fokus på elever

· Visionärt ledarskap

· Engagemang för människor

· Processinriktad förbättring

· Evidensbaserade beslut

· Relationshantering

· Socialt ansvar

· Tillgänglighet och eget kapital

· Etiskt beteende

· Datasäkerhet

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.