nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Foto Stock Adobe

Ny standard för skolan med best practice från hela världen

Skolan står inför stora utmaningar. Nu finns för första gången en ledningssystemstandard för kvalitet som bygger på ”best practice” från hela världen och som kan användas av alla utbildningsorganisationer – från förskola till universitet.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Den nya standarden blev klar i början av maj och har nu antagits som svensk standard med beteckningen SS-ISO 21001:2018. Standarden är tänkt att kunna komplettera nationella standarder och regelverk.

Trots att svenska utbildningsorganisationer redan i dag arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete är det inte vanligt att de infört ett kvalitetsledningssystem, konstaterar Tina Bohlin, projektledare SIS, Swedish Standards Institute.

– Men alla delar i en utbildningsverksamhet måste beaktas. Jag hoppas verkligen att många nu tar chansen när det finns en specifik ISO-standard för utbildningsorganisationer som är uppbyggd på ”best practice” från hela världen, säger hon.

Ny modell för lärande

Utbildningssektorn skiljer sig också från andra områden eftersom det inte handlar om en enkel kund-leverantörsrelation. Organisationerna kan skapa optimala förutsättningar för lärande, men aldrig garantera att studenterna och eleverna faktiskt lär sig. ISO 21001 kan då fungera som ett verktyg för att kunna utvärdera i vilken utsträckning som man uppfyller kraven hos elever, studenter och andra intressenter samt förbättrar organisationens förmåga att leverera kvalitet.

Alastair Creelman, som är specialist på e-learning vid Linnéuniversitetet, har varit Sveriges representant i ISOs internationella arbetsgrupp som tagit fram standarden.

– Den traditionella modellen för lärande handlade mest om leverans och konsumtion av fakta och innehåll. Men nu går man allt mer över till en ny modell där de studerande får mer makt över sitt eget lärande. Relationerna mellan utbildningsorganisation, elever, studenter och andra intressenter blir mer kollaborativa än tidigare och den nya standarden ger då kriterier och riktlinjer som hjälper utbildningsorganisationer att anpassa sig till framtidens möjligheter, säger Alastair Creelman.

ISO 21001 kan användas av alla slags utbildningsorganisationer – från förskola till universitet. Standarden omfattar också alla slags utbildningsformer, såväl nätbaserad utbildning som traditionell utbildning i klassrum.

Grunderna i standarden bygger på:

· Fokus på elever

· Visionärt ledarskap

· Engagemang för människor

· Processinriktad förbättring

· Evidensbaserade beslut

· Relationshantering

· Socialt ansvar

· Tillgänglighet och eget kapital

· Etiskt beteende

· Datasäkerhet

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Nu möter Iso 9001 framtidens krav

Som vi alla vet förändras världen runt omkring oss snabbare och snabbare, vilket gör att organisationer på ett helt annat sätt än tidigare måste omvärldsbevaka och anpassa sig till nya förhållande – så också ISO 9001 och övriga ISO-standarder.

Storbankerna utmanar med personlig service

Nischbankerna har fortsatt hög kundnöjdhet, men utmanas allt mer av de stora etablerade bankerna som stärker sin position genom en kombination av digitala tjänster och personlig service. Det visar årets kundundersökning från Svenskt Kvalitetsindex, SKI om bolån, fastighetslån, privatlån och sparande.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.