nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Fler skolelever ska uppmuntras att läsa tyska.

Plugga tyska om du vill lyckas i Tyskland

Planerar ni att göra affärer med Tyskland? Se då till att bygga på språkkunskaperna i tyska. Bristen på kunskap om tysk affärskultur och tyska språket är det största hindret mot att svenska företag lyckas på tyska marknaden, visar Tysk-Svenska Handelskammarens enkätundersökningar. Tillsammans med Tyska ambassaden drar nu handelskammaren igång satsningen ”Deutsch – Ditt val!” för att uppmuntra fler skolelever att plugga tyska.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Trots globalisering och öppna gränser minskar intresset bland svenska skolelever för att läsa andra främmande språk än engelska i skolan. Det gäller inte minst tyskan, det språk som flest människor i Europa – runt 100 miljoner – har som modersmål och som är det andra viktigaste språket inom EU efter engelskan.

För 20 år sedan läste 42 procent av eleverna i Sverige tyska i grundskolan. I dag är siffran nere på 17 procent och på gymnasiet är det endast 3 procent som läser tyska. Det kan jämföras med till exempel Danmark där 81 procent av grundskole- och 54 procent av gymnasieeleverna pluggar tyska.

De bristande språkkunskaperna riskerar att bli ett problem för det svenska näringslivets utbyte med Tyskland, som är Sveriges överlägset största handelspartner. Enligt Tysk-Svenska Handelskammarens enkätundersökningar är bristen på kunskap om tysk affärskultur och språk är det största hindret mot att svenska företag lyckas på tyska marknaden.

Tillsammans med Tyska ambassaden har Tysk-Svenska Handelskammaren bestämt sig för att vända den nedåtgående trenden och initierar nu programmet ”Deutsch – Ditt val!. Syftet är att uppmuntra fler grund- och gymnasieskolor att satsa på det tyska språket.

Totalt under ett läsår kommer handelskammaren att dela ut 1,5 miljoner kronor till skolor som planerar projekt för att öka intresset för språket. Det kan handla om till exempel elev- och lärarutbyten, vidareutbildning av lärare, skolresor till Tyskland, införskaffning av utbildningsmaterial, inspirationsevenemang och kulturella aktiviteter med fokus på Tyskland.

– Det är viktigt för näringslivet att säkerställa kompetensen i tyska språket och tysk affärskultur för framtida goda affärsrelationer med Tyskland. Med detta initiativ agerar vi efter våra tysk-svenska medlemsföretags tydliga önskemål, säger Staffan Bohman, Tysk-Svenska Handelskammarens styrelseordförande.

Han får medhåll av Tysklands ambassadör Hans-Jürgen Heimsoeth:

– Sverige är ett grannland till Tyskland. Det är bra att tyska nu ska främjas starkare i den svenska skolan eftersom Sverige och Tyskland har en kulturell närhet som sträcker sig århundraden tillbaka.

Sista dag för att ansöka om medel från projektet är den 1 september 2018.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Digg är navet för offentlig digitalisering

Digitalisering handlar inte bara om ny teknik, utan minst lika mycket om förändringar av kultur och värderingar. Det menar Anna Eriksson, generaldirektör för den nya Myndigheten för digital förvaltning eller Digg som den populärt kallas.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nu möter Iso 9001 framtidens krav

Som vi alla vet förändras världen runt omkring oss snabbare och snabbare, vilket gör att organisationer på ett helt annat sätt än tidigare måste omvärldsbevaka och anpassa sig till nya förhållande – så också ISO 9001 och övriga ISO-standarder.

Storbankerna utmanar med personlig service

Nischbankerna har fortsatt hög kundnöjdhet, men utmanas allt mer av de stora etablerade bankerna som stärker sin position genom en kombination av digitala tjänster och personlig service. Det visar årets kundundersökning från Svenskt Kvalitetsindex, SKI om bolån, fastighetslån, privatlån och sparande.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.