Ny mobilapp ger stöd att jobba med rätt saker

Medarbetare Forskare från Högskolan i Skövde har i samarbete med Volvo Group Trucks Operations (GTO) tagit fram en ny it-lösning med tillhörande mobilapp som ska ge operatörerna ett beslutsstödsystem och bättre förutsättningar att jobba med rätt saker.

Ny mobilapp ger stöd att jobba med rätt saker

De flesta operatörer inom industrin arbetar i dag områdesindelat, vilket kan bli ineffektivt och skapa ojämn arbetsbelastning. Med den nya teknik som tagits fram i forskningsprojektet Young Operator 2020 (YOU2) jämnar man ut arbetsbelastningen mellan operatörerna i ett arbetslag och skapar högre flexibilitet.

–It-lösningen används till att samla in stora mängder data från olika datakällor i produktionen, som sedan används för att optimera arbetsflödet, säger Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik vid Högskolan i Skövde.

Konkret betyder den nya it-lösningen att varje operatör har en smart telefon med en mobilapp som talar om hur arbetsdagen ser ut, som till exempel vad operatören ska utföra och i vilken ordning. Om det dyker upp något som behöver åtgärdas akut meddelar appen det genom vibration och ett meddelande.

Operatörerna på Volvo har själva varit med och designat mobilappen och utformningen är baserad på Artificiell Intelligens.

–För oss är det viktigt att sätta framtidens operatör i fokus och skapa förutsättningar att jobba med rätt saker. Nyttan vi ser med ett beslutsstödsystem som det här är en jämnare arbetsbelastning och en bättre möjlighet att kunna planera sin dag. Genom projektet vill vi också fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och följa den teknikutveckling som sker i samhället, säger Michael Bremert, projektledare vid Volvo GTO.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.