Fler vill bli ingenjörer – medan utbildningarna blir färre

Kompetensförsörjning Antalet som söker till civil- och högskoleingenjörsutbildningar ökar, samtidigt som utbildningarna blir färre. Det visar Universitets- och Högskolerådets (UHR) senaste rapport om antagning till högre utbildning.

Fler vill bli ingenjörer – medan utbildningarna blir färre
Enligt UHR minskar antalet ingenjörsutbildningar inför hosten 2024. Foto: Adobe Stock

Efterfrågan på både kurser och program är hög inför hösten. Enligt UHR sökte 405 552 personer högskoleutbildning vid sista anmälningsdag till höstterminen 2024. Det är en ökning med åtta procent jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Antalet sökande till utbildningar med goda arbetsmarknadsutsikter – det vill säga utbildningar som Arbetsförmedlingen har bedömt leder till ett yrke med stora möjligheter till arbete på fem års sikt – har också ökat. Det är egentligen bara färre som söker till att bli förskollärare, grundlärare och tandhygienist. I övrigt pekar siffrorna uppåt. Till exempel ökade antalet sökande till civilingenjör och högskoleingenjör med nio respektive åtta procent, jämfört med hösten 2023.

– Det är höga tal, det får man säga. Så det är positivt, säger Torbjörn Lindquist som är utredare på UHR.

Fler förstahandssökande

Även antalet förstahandssökande till civilingenjör och högskoleingenjör har ökat med tolv procent respektive sju procent.

– Det kan bero på flera saker. Dels växande ungdomskullar, dels den dåliga arbetsmarknaden. Det kan vara så att en del känner för att försöka förändra sin karriär och byta inriktning, säger Torbjörn Lindquist.

Historiskt sett har antalet behöriga förstahandssökande till civil- eller högskoleingenjörsutbildningar varierat. Enligt siffror från SCB har mängden ansökningar till civilingenjörsexamen ökat rejält sedan 2020. Vad gäller högskoleingenjörsexamen har mängden ansökningar aldrig riktigt återhämtat sig sedan 2000-talet.

– Fram till millennieskiftet var det många som skulle bli IT-ingenjörer. Sen föll antalet ansökningar till högskoleingenjörsutbildningarna med 80 procent, och det har aldrig riktigt återhämtat sig. Ansökningarna till civilingenjörsutbildningar har varit en lite mer ”sansad resa”, säger Torbjörn Lindquist.

”Indikerar en efterfrågan som behöver tillgodoses”

Samtidigt som Arbetsförmedlingen klassar civil- och högskoleingenjör som utbildningar med goda arbetsmarknadsutsikter, minskar utbildningsutbudet. Det skriver UHR i sin rapport. I jämförelse med hösten 2023 har utbudet för utbildningar till civilingenjör, sjuksköterska och högskoleingenjör minskat. Minskningen är störst för ingenjörsutbildningarna, står det i rapporten. UHR kommenterar inte varför, men skriver att det ökade söktrycket kombinerat med minskat utbud indikerar en efterfrågan som behöver tillgodoses av utbildningssektorn för att upprätthålla en väl fungerande kompetensförsörjning i Sverige.

Läs rapporten här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.