Nytt internationellt samarbete om krav på laddningsstationer

Mätteknik Ett projekt har startat på initiativ av Swedac i syfte att ta fram gemensamma mättekniska krav på publika laddningsstationer för elbilar. Nyligen träffades representanter för nordiska myndigheter för reglerad mätteknik och i slutet av april har EU-kommissionen ett möte för att diskutera frågan.

Nytt internationellt samarbete om krav på laddningsstationer
Idag saknas gemensamma krav på publika laddningsstationer. Foto: Stock Adobe.

Den som tankar bensin eller diesel kan vara säker på att antalet liter och summan som ska betalas är korrekt. Bränslemätare tillhör den grupp av mätinstrument som måste uppfylla EU:s mätinstrumentdirektiv, MID, som för 15 år sedan genomfördes i svensk lagstiftning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

MID är uppbyggt som ett så kallat Nya Metoden-direktiv, som innehåller de väsentliga krav som bränslemätaren måste uppfylla för att få sättas på marknaden, medan de detaljerade tekniska kraven fastställs i gemensamma standarder som fortlöpande revideras.

MID innehåller inga krav på återkommande kontroll. Men enligt de nationella regler som fastställts av Swedac gäller att mätinstrument som bränslemätare ska kontrolleras vartannat år av ackrediterade kontrollorgan.

Ingen tillsyn

Men trots att många publika laddningsstationer har en display som fungerar på ett liknande sätt som en bränslepump saknas gemensamma regler och Swedac som är tillsynsmyndighet för mätinstrument har heller ingen möjlighet att göra tillsyn.

Problemet har aktualiserats allt eftersom antalet laddbara fordon ökat på våra vägar. Enbart under det senaste kvartalet ökade till exempel antalet nyregistrerade laddhybrider med 113 procent, enligt färsk statistik från Trafikanalys. Antalet publika laddningsstationer uppgår hittills till drygt 12 000.

Swedac tagit initiativet

På initiativ av Swedac har nu ett projekt dragits igång för att utveckla gemensamma regler – först på nordisk basis och därefter på EU-nivå. Ett första möte hölls i mars med representanter för myndigheter för reglerad mätteknik i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Och i slutet av april träffas EU-kommissionen för att diskutera frågan.

Enligt Mikael Schmidt, avdelningschef för reglerad mätteknik på Swedac, är det viktigt med harmoniserade regler ur flera olika perspektiv.

Mikael Schmidt, avdelningschef Swedac.
Mikael Schmidt, avdelningschef Swedac.

– Det handlar inte bara om konsumentskydd, utan även om att underlätta för tillverkarna av laddningsstationer. Om det saknas gemensamma regler är det svårt att veta vilka krav som utrustningen ska uppfylla och därmed förhindras den fria rörligheten på inre marknaden, säger han.

Risk för handelshinder

Men att utforma ett gemensamt regelverk är inte gjort i en handvändning. Mikael Schmidts bedömning är att det kommer att ta tid att komma fram till en gemensam lösning. Något färdigt nordiskt förslag kommer knappast vara klart till EU-kommissionens möte.

– Från Swedacs sida gör vi vad vi kan för att driva på frågan. Om det drar ut för länge på tiden finns annars risken att olika EU-länder tar fram egna regler och därmed skapar handelshinder. Redan har Tyskland fastställt ett nationellt regelverk både med krav som utrustningen ska uppfylla för att få sättas på marknaden och med krav på återkommande kontroll, förklarar Mikael Schmidt.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.