Omotiverad personal viktig drivkraft

Många medarbetare inom offentlig sektor drivs av en inre motivation där det är arbetsuppgifterna, att hjälpa äldre eller undervisa i klassrummet, som ger arbetslust och mening. Men även omotiverade medarbetare är viktiga för verksamheten. De är bättre på att skilja på sig själva och sitt arbete och har därför en bättre förmåga att se arbetet utifrån, att exempelvis se problem i organisationen. Jonas Lundsten vid Lunds universitet har tittat på offentliganställdas drivkrafter i en ny avhandling och förklarar att inre motivation ökar risken för att bli stressad och bränna ut sig på jobbet. Därför är det också viktigt att inte låta den inre motivationen bli den enda drivkraften i jobbet, skriver webbplatsen Sunt liv.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.