Yrkesutbildningar ökar företags konkurrenskraft

Yrkesutbildningar spelar stor roll för att företag ska rekrytera rätt person. Det anser Svenskt näringsliv som är nöjda efter beskedet om regeringens satsning på yrkesutbildningar.

Yrkeskompetensen hos medarbetarna är också avgörande för ett företags konkurrenskraft. I Svenskt näringslivs rekryteringsenkät framkom att tre av fyra företag hade svårt att rekrytera. Mer än hälften angav brist på rätt utbildad arbetskraft och efterfrågade yrkesutbildningar på både gymnasial och eftergymnasial nivå.

Regeringens satsningen på 1,8 miljarder ska gynna ungdomar som är mer praktiskt sinnade och består av tre steg; utökad gymnasial lärlingssatsning, satsning på yrkesutbildningar inom Komvux och skapande av en yrkeshögskola.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.