Ordning och reda – men många missar betygsmålen

Förbättringsarbete Ordning och reda , höga förväntningar samt ett tydlig ledarskap räcker inte för att höja elevernas resultat. En studie av den omtalade Monroe-pedagogiken ger en helt ny bild av framgångsmodellen.

Monroe-pedagogiken kommer från Harlem i New York där rektorn Lorraine Monroe införde modellen i slutet av 1990-talet. Grundbultarna är ett tydligt ledarskap, ordning och reda och höga förväntningar, faktorer som visat sig vara lyckosamma i flera studier. Modellen, som är mer av en ledningsfilosofi, har även spridit sig till många svenska skolor och rekommenderas också av Skolinspektionen till vissa skolor.

– Ordning och struktur beskrivs som en framgång trots att förortselevernas inte når skolans mål vad gäller betygsresultaten, säger forskaren Anneli Schwartz, vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.

Under 18 månader följde hon två högstadieklasser i en förortsskola. Hon iakttog vad som hände i och utanför klassrummet, intervjuade elever och lärare och läste styrdokument.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.