Ska förbättra kvaliteten på skolan

Förbättringsarbete Upplands Väsby sjösätter nu en omfattande satsning på att lyfta kvaliteten i samtliga grundskolor i kommunen.

Satsningen går under namnet Ett krafttag för Väsbys skolor och målet är att alla elever som går ut nian ska vara behöriga till gymnasiet. Bakgrunden är färsk statistik som visar att allt fler av kommunens elever inte är behöriga till gymnasiet efter grundskolan.

– Resultaten är ett bevis för den politiska ledningen att det vi hittills har gjort inte räcker. Vi behöver göra ännu mer i skolan och det arbetet sätter vi igång med genast, säger Per-Erik Kanström, kommunstyrelsens ordförande (M).

Projektet ”Ett krafttag för Väsbys skolor” är ett blocköverskridande arbete. Satsningen ska pågå i tre år och en detaljerad projektplan tas fram under hösten. Projektet ska rapportera direkt till kommunstyrelsen och ledas av särskilt tillsatt kvalitetsstrateg. Både kommunala grundskolor och friskolor ingår i satsningen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.