Svidande kritik mot ingenjörsutbildningar

Förbättringsarbete Nära en tredjedel av svenska ingenjörsutbildningar håller inte måttet. Nu riskerar flera lärosäten att förlora sitt examenstillstånd.

Universitetskanslersämbetet har precis avslutat en utvärdering av kvaliteten på drygt 360 teknik- och ingenjörsutbildningar i Sverige. 200 experter har granskat drygt 4 000 examensarbeten. Resultatet är bistert. 110 utbildningar bedöms ha ”bristande kvalitet”. Det innebär med andra ord av en tredjedel av utbildningarna inte håller måttet.

Civilingenjörsutbildningarna kommer bäst ut i utvärderingen medan utbildningarna till högskoleingenjör har större problem. Det gäller även kandidat-, magister- och masterutbildningarna, det vill säga de utbildningar som leder till en generell examen inom teknik. Bland dem fick 73 av 190 utbildningar utlåtandet ”bristande kvalitet”.

Kan förlora tillstånd

Chalmers tekniska högskola sticker ut i utvärderingen. Ingen av deras civilingenjörsutbildningar får ”bristande kvalitet”. Sex av de 19 civilingenjörsutbildningar som får ”mycket hög kvalitet” finns också vid Chalmers.

Examenstillstånden blir nu ifrågasatta för de utbildningar som får omdömet bristande kvalitet. De berörda universiteten och högskolorna har ett år på sig att åtgärda bristerna. Om bristerna kvarstår efter uppföljningen om ett år förlorar lärosätet sitt examenstillstånd.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.