Ny ledningsmodell ska främja de minsta företagen

Ledningsmodell Sverige kryllar av mikroföretag. För att de ska kunna växa med hjälp av digitalisering och nya innovationer kan de behöva hjälp med nya arbetssätt. Därför utvecklas nu en ledningsmodell särskilt för de minsta företagen.

Ny ledningsmodell ska främja de minsta företagen

En förkrossande majoritet av företagen i Sverige är väldigt små. De så kallade mikroföretagen, med högst nio anställda, ska nu få en skjuts framåt genom ett nytt forsknings- och utvecklingsprojekt. I blickfånget står främst företag på landsbygden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Företag börjar i liten skala och bygger ofta på en bärande idé. Om de ska kunna växa och få fler medarbetare behöver den ursprungliga idén hållas levande, samtidigt som företaget utvecklar en kultur för ledning och styrning, säger Anders Fundin, forskningsledare vid Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, samt professor vid Mälardalens högskola.

Läs även: Storstäder bäst på innovation

Digitalisering utvecklar landsbygden

Detta är bakgrunden till att Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, har beviljats 1,5 miljoner kronor av Tillväxtverket för att utveckla en ny svensk ledningsmodell för mikroföretag.

– Det är en landsbygdssatsning för ökad konkurrenskraft i Sveriges näringsliv genom digitalisering. På landsbygden kan det finnas speciella utmaningar, till exempel i form av stora avstånd till kunder och intressenter. Där spelar digitalisering en särskilt viktig roll, säger Anders Fundin, som är projektledare för satsningen.

Läs även: SIQ:s nya managementmodell anpassad till framtidens utmaningar

Arbetet kommer att utgå från den managementmodell som SIQ har utvecklat baserat på tidigare forskning om vad som kännetecknar framgångsrika verksamheter. Genom att anpassa modellen ska projektet främja digitaliseringens möjligheter och bidra till digital transformation i mikroföretag på landsbygden.

Ger förutsättningar för innovationer

Projektet kommer att ske i samverkan med flera mikroföretag, samt Tillväxtverket och Almi Företagspartner. Fokus är inställt på utveckling av metoder och arbetssätt som ger stöd för att hantera en hög förändringstakt och samtidigt ge förutsättningar för nya innovationer.

Projektet medfinansieras av SIQ Intressentförening.

– Även ledningsmodeller behöver utvecklas. Vi är därför mycket glada och stolta över Tillväxtverkets förtroende och samtidigt ödmjuka inför uppgiften att utveckla en ny svensk ledningsmodell för mikroföretag, kommenterar Mats Deleryd, vd på SIQ.

Läs även: Sverige tvåa i EU:s digitaliseringsindex

 

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.