Rapport väcker intresse för vinster i välfärden

Rapport Forskare vill ändra regelverken och åtgärda de informationsproblem som präglar vinstdrivande företag inom välfärden, för att öka innovationskraften. Representanter från både höger och vänster ser fördelar med deras slutsatser.

Rapport väcker intresse för vinster i välfärden
Forskarna Niklas Elert och Magnus Henrekson.

Drygt 30 år har gått sedan friskolereformen trädde i kraft i Sverige. Då som nu är debatten om vinster i välfärden polariserad, men enligt rapporten ”Vinstintresset som samhällsintresse?” är det bra med vinst inom offentlig sektor. Niklas Elert och Magnus Henrekson är forskarna bakom rapporten, i vilken de studerat ramvillkoren inom skola och äldreboendesektorn. Under ett panelsamtal anordnat av Svenskt Näringsliv presenterades deras resultat och förslag på reformer inom båda marknader. De tycker att ramverken behöver förändras för att privata aktörer ska kunna bidra med innovationskraft.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Dörren för det nya, radikala och innovativa måste hållas öppen, säger Niklas Elert, en av rapportens författare och forskare vid Handelns forskningsinstitut.

Inom skola vill forskarna ändra kunskapssynen till en mer traditionell form där kunskapsinnehållet i de olika ämnena är väl definierat. De vill också ändra rådande betygssystem och hitta en nationell norm för att förhindra betygsinflation. Inom äldrevården föreslår de en nationell äldreomsorgspeng för att äldre ska kunna vända sig var som helst för att få sitt behov tillgodosett.

– Det skulle leda till stärkta förutsättningar för innovationskraft på marknaden. Det skulle pressa ned kostnaderna och stärka kvaliteten, sade Niklas Elert.

”Valfriheten här för att stanna”

Utöver forskarna närvarade också ett antal politiker, däribland Aida Hadzialic (S), finansregionråd tillika ordförande i Region Stockholm. Enligt henne tyder empirin alltmer på att valfriheten är här för att stanna.

– Om vi kan mötas på mitten så kommer vi kunna vidta åtgärder som förbättrar välfärden. Handen på hjärtat, det är mycket som tyder på att vi inte gör det idag, sade Aida Hadzialic under panelsamtalet.

Enligt Anna Pettersson Westerberg (M), statssekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M), krävs rätt incitamentsstruktur för att Sverige ska kunna bemöta kommande demografiska utmaningar. Partikollegan och riksdagsledamoten Noria Monauchi (M) talade också om friskolereformen och hur det är dags att skapa rätt förutsättningar för den.

– Vi behöver digitala nationella prov och externa examinatorer. Och den som klarar av sitt uppdrag ska kunna gå med vinst. Den som inte gör det ska inte få ta ut någon vinst, sade hon.

– Om vi hamnar i ett läge där vi hittar regelverk som optimerar systemet tror jag att det kommer kunna skapas en allmän acceptans för vissa utdelningar. Just nu är det inte så på grund av de många exempel på folk som inte levt upp till kärnuppdraget, men ändå tar ut vinst, lade Aida Hadzialic (S) till.

Läs rapporten här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.