Reflektionsmöten räddar arbetsmiljön bland vårdpersonal

Metod Varje morgon träffas personal vid hand- och plastikkirurgen på Norrlands universitetssjukhus för att reflektera över gårdagen. Metoden har stärkt vårdpersonalens samarbete och ökat den psykosociala tryggheten.

Reflektionsmöten räddar arbetsmiljön bland vårdpersonal
Foto: Jan Alfredsson/Region Västerbotten

2017 började hand- och plastikkirurgen titta på hur de kunde förbättra den psykosociala arbetsmiljön vid kliniken. Med hjälp av en organisationspsykolog vid företagshälsan började de använda metoden After Action Review, AAR, ett kort reflektionsmöte varje vardagsmorgon.

– Vi ville på ett enkelt sätt följa upp det som varit bra och mindre bra och prata om hur vi kan förbättra oss, säger Veronica Blomberg, biträdande verksamhetschef och avdelningschef, i ett pressmeddelande.

Metoden går ut på att personal vid operations- och mottagningsenheterna varje vardagsmorgon träffas under cirka fem till sju minuter för att tillsammans samtala kring hur de klarade av gårdagens kärnverksamhet och hur den psykosociala arbetsmiljön var.

Om

After Action Review (AAR)

AAR är en systematisk dialogbaserad reflektionsmetod som används före, under och efter genomförda insatser, övningar eller andra händelser. AAR-metoden kan användas på olika nivåer och med olika perspektiv. Den fungerar för såväl mindre, kortare händelser som upp till stora utdragna internationella aktiviteter men också aktörsvis och i mindre grupper. Metoden kan användas i alla typer av situationer där en grupp arbetar mot ett gemensamt mål. Till exempel före, under och efter möten, projekt, stabsarbete, genomförda övningar, insatser och aktiviteter.

Källa: MSB

MSB erbjuder en avgiftsfri webbkurs i AAR.

Ibland kom tårarna

Metodens fördelar kom kanske tydligast fram under pandemin, när vardagen ställdes på sin spets och många mådde dåligt över både arbetsbelastningen och antalet svårt sjuka patienter. 

– Genom att använda AAR fick vi möjlighet att under detta kaos med ilska, sorg och förtvivlan ändå tänka positivt, till exempel att jag fick möjlighet att äta lunch i dag.

– Vi kunde belysa den förtvivlan vi kände på jobbet och hålla den förtvivlan i distans mot patienterna. Vi fick träna på att prata och visa känslor och ibland kom tårarna, säger Veronica Blomberg.

Svårt i början 

Metoden att reflektera och prata om det som varit kom inte helt naturligt för alla, men i dag är det ett enda flöde. 

– Det var svårt ifrån början och jag visste inte riktigt vad det var jag skulle prata om, berättar Sofia Nordell, sjuksköterska vid mottagningen. Idag ser jag fram emot reflektionsstunden på morgonen, att jag får lyfta det jag vill och behöver prata om.

I framtiden ska fler enheter på kliniken börja använda sig av den reflekterande metoden. 

– Varje fredag har vi en stor och uppskattad After Action Review där både operation och mottagningen tillsammans ser på hur veckan varit. Och tack vare detta har vi fått en högre effektivitet och produktivitet, gör färre fel i verksamheten och har en ökad arbetsglädje, säger Veronica Blomberg.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.