Riksrevisionen granskar myndigheternas digitala tjänster

Granskning Svenska myndigheters digitala service halkar efter internationellt. Nu inleder Riksrevisionen en granskning av landets offentliga digitala tjänster.

Riksrevisionen granskar myndigheternas digitala tjänster
Riksrevisionen ska granska den digitala servicen. Foto: Stock Adobe

Myndigheternas digitala service ska vara god och hålla en hög tillgänglighet. Men internationella mätningar pekar på att Sverige halkar efter inom många områden. Bland annat bedöms vissa myndigheters webbplatser svåra eller omöjliga att använda för personer med funktionsnedsättning.

Undersökningarna visar också att den digitala utvecklingen på myndighetsnivå går långsammare än förväntat, att kvaliteten är ojämn och att utvecklingen går olikas snabbt framåt i olikas delar av förvaltningen.

Statlig digital service ett prioriterat område

Riksrevisionen ska nu granska om myndigheternas arbete med att utveckla digitala tjänster har varit effektiv.

– Riksdagen har varit tydlig med att detta är ett prioriterat område. Myndigheternas digitala service ska ha hög tillgänglighet och bidra till förenklingar för användare med olika behov, till exempel för personer med funktionsnedsättning, säger riksrevisor Helena Lindberg i en kommentar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.