Så förvandlar du visionen till verklighet

Verksamhetsutveckling En vision definieras normalt som något diffust att sträva mot – inte som ett konkret mål med tidsplan och mätbarhet. Men visionen Helsingborg 2035 är mer än en luddig slogan. Med stöd av bland andra Micco Grönholm har stadens politiker gemensamt stakat ut kursen som ska leda fram till visionens förverkligande.
– Även en vision måste ha ett målsnöre, säger han.

Så förvandlar du visionen till verklighet
Även visionen behöver ett målsnöre, menar Micco Grönholm, Head of Future.

Micco Grönholm har titeln Head of Future i Helsingborg stad. Men så är det också framtidens ödesfrågor som ligger överst på hans bord i Rådhuset i Helsingborg. Vilka utmaningar står staden inför? Vilka är lösningarna?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Den stora utmaningen var att Helsingborg inte hade några riktigt stora utmaningar. Det fanns ingen varvskris, ingen bilindustrikris. Det var och är kort sagt en välmående kommun. Men om man har insikt om att hela samhället genomgår en enorm strukturomvandling samtidigt som det inte finns några incitament till förändring så är det ett hot. Därför måste vi måla upp en bild som visar på vilket sätt vi måste förändras, säger han.

Skapare av Bluetooth

I den kommunala världen är Micco Grönholm något av en udda fågel – inte bara för sin annorlunda titel. Större delen av sin yrkeskarriär har han ägnat sig åt varumärkesfrågor – både på börsnoterade bolag och på olika reklambyråer. Bland annat är han känd för att ha skapat och lanserat varumärket Bluetooth, världsstandarden för trådlös kommunikation.I september 2013 anställdes Micco Grönholm av Helsingborgs stad – först som kommunikationsdirektör och sedermera som Head of Future.

I november 2012 antog ett enhälligt fullmäktige den vision som fick namnet Helsingborg 2035. Alla partier ställde sig bakom beslutet – även om det också fanns några principiella frågeställningar. Om alla partier nu är överens – vart tar då partipolitiken vägen?

– Svaret blev att även om alla nu står bakom visionen kan det finnas olika uppfattningar om vägen dit. Där finns det viktiga partipolitiska skiljelinjer, säger Micco Grönholm.

Fem perspektiv

Den vision som nu mejlats fram är långt från de luddiga formuleringar som annars brukar vara förknippade med visioner och beskriver framtidens Helsingborg utifrån fem perspektiv – den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserande staden.

Varje del inleds med mjuka formuleringar men får sedan ett allt konkretare innehåll. Här står till exempel att läsa att Helsingborg ska bli en internationellt intressant kulturstad och att det ska finnas en fast förbindelse till Helsingör.

Micco Grönholm värjer sig för den gängse definitionen av vision som någonting som är så långt fram eller så diffust att det egentligen aldrig kan uppnås. Han refererar till Jim C Collins, forskare på Stanford university, författare till bästsäljaren ”Good to Great”, som monterade ned och omdefinierade visionsbegreppet.

– Han pekade på att en bra vision måste ha ett målsnöre – annars tappar människor motivationen. Ett mål är på kort sikt och kräver planering, medan en vision är på lång sikt och kräver strategi, säger Micco Grönholm.

Därmed inte sagt att visionen ska sakna utmaningar längs vägen, menar han.

– En bra vision ska kännas som cirka 70 procent möjlig att uppnå. Är det högre blir det för enkelt och lägre för svårt, förklarar han.

Fakta

Helsingborg 2035 tre syften

Enligt Micco Grönholm har visionen Helsingborg 2035 tre syften:

  1. Den ska ge en tydlig riktning för alla som jobbar i verksamheten.
  2. Den ska inspirera och motivera för att nå den riktningen och målbilden.
  3. Den ska vara en ledstjärna för alla strategiska beslut.

Hur går det då till att omvandla en vision till verklighet? Vilket är tricket?

– I grund och botten handlar det om tre saker – kulturen, strukturen och förmågorna. Många gånger tror man att det räcker att strukturera sig till en förändring genom att rita om organisationsschemat. Men förändring drivs av människor. Därför har vi lagt ett mycket stort fokus på att göra visionen verklig i vardagen och visa på hur individen kan bidra, svarar Micco Grönholm.

Några månader efter att visionen antagits samlade man stadens alla 10 000 medarbetare i den stora arenan. På scen stod den ledande lokala moderaten och socialdemokraten för att tillsammans presentera visionen.

– Det skapade en enorm kraft när alla förstod enigheten kring visionsarbetet, konstaterar Micco Grönholm.

Ett år senare samlades medarbetarna återigen i arenan. Varje förvaltning och kommunalt bolag fick då var för sig i de olika hallarna visa upp vad man på ett år åstadkommit i visionens riktning.

– Alla medarbetare har inte helhetsbilden av kommunen. Men här blev man varse vad man kan åstadkomma när alla drar åt samma håll, säger Micco Grönholm.

Ledarutveckling

Ledarutveckling har också varit ett bärande moment i förverkligandet av visionen. Alla 500 chefer, men även politiker och fackliga företrädare, har fått gå ledarutbildningar.

– De här utbildningarna säkerställer att visionen inte bara blir en pappersprodukt, utan är på riktigt, inflikar han.

Som Head of Future har Micco Grönholm en fri roll där han, som han uttrycker det, verkar i de organisatoriska mellanrummen mellan olika förvaltningar och kommunala bolag. Men också mellan kommunen och omvärlden.

– Jag har enkelt uttryckt två uppdrag. Dels att driva vår innovationsförmåga, det vill säga jobba smartare, enklare, smidigare och effektivare. Dels att tillsammans med våra förvaltningar och bolag stärka Helsingborgs konkurrenskraft, det vill säga investeringar, etableringar, inflyttning och turism, säger han.

Utmärkelsen Årets Misstag

Men för att kunna lösa de största problemen går det inte att fortsätta att göra som man alltid gjort. Visionen trycker därför på vikten av förändring, att jobba på nya sätt. Men här finns inget facit – enda sättet är att börja testa och lära längs vägen.

På initiativ av Micco Grönholm har man därför infört utmärkelsen Årets Misstag för att välkomna nya initiativ.

I linje med visionen tog fullmäktige ett aktivt beslut 2018 att satsa på innovation med sikte på att bli en av Europas mest innovativa städer senast sommaren 2022. Det har bland annat resulterat i att Helsingborg för en tid sedan kvalificerade sig som en av sex finalister i European Capital of Innovation Awards, även känd som iCapital.

Utmärkelsen delas ut årligen till den europeiska stad som bäst kan visa sin förmåga att utnyttja innovation för att förbättra invånarnas livskvalitet. Helsingborg delade finalplats med städer som Wien och Valencia.

Helsingborg har tidigare fått en mängd utmärkelser som till exempel Sveriges kvalitetskommun, Sveriges IT-kommun, Årets tillväxtkommun och Sveriges Bästa Miljökommun (fyra år i rad). Men att gå till final i den europeiska innovationstävlingen överträffar det mesta, menar Micco Grönholm.

– Eftersom utmärkelsen är extremt resultatfokuserad är det verkligen ett kvitto på att vårt visionsarbete bär frukt, understryker han.

Internationell stadsmässa

Helsingborgs stora innovationssatsning går under benämningen H22 – The Making of a Smarter City. H22 består av dels City Expo under 35 dagar sommaren 2022, dels en slags innovationsmagnet för andra aktörer, invånare, näringsliv, akademi och andra städer. Hittills har cirka 65 svenska och utländska organisationer – allt från Ikea till Microsoft – skrivit innovationsavtal med Helsingborg och kommer att testa sina innovationer i Helsingborg för att sedan visa upp sina smartaste lösningar under City Expo 2022.

– Tanken är att H22 ska vara ett viktigt steg mot en mer hållbar och omtänksam värld, en testbädd där hela samhället förenas, säger Micco Grönholm.

Åtta år har gått sedan visionen Helsingborg 2035 klubbades av fullmäktige. Hur långt har ni kommit?

– Ja, tänk om man kunde säga det. Men vi har helt klart kommit en bra bit på vägen. Vissa delar av visionen är riktigt svåra att uppnå, medan andra kommer att uppnås före 2035. En kvalificerad gissning är att vi om inte allt för många år behöver revidera visionen för att den även fortsättningsvis ska kännas utmanande, sammanfattar Micco Grönholm.

Så förvandlar du en vision till verklighet – Micco Grönholms bästa tips.

1, Formulera en engagerande målbild.

Människor behöver veta vad de strävar mot och varför. Det behövs en inspirerande berättelse om varför förändringen är viktig och vad den ska leda till.

2, Se till att allt hänger samman.

En vision blir lätt en hyllvärmare. Se till att visionen återkommer i alla sammanhang – i era mål och key success factors, i kick-offer och avdelningsmöten, i rekryteringsunderlag och medarbetarsamtal. Allt behöver hänga samman – visionen, medarbetar- och ledarpolicyn, styrsystemet, varumärkesplattformen med mera.

3, Var beredd på att alla inte vill vara med.

Förändringsarbete är inte alltid populärt. Några måste ligga främst och driva på, helst så många som möjligt. Fokusera på dem och ge dem de bästa förutsättningarna. Resten kommer att hänga på så småningom.

3, Träna ledarskap.

Förändring kräver bra ledarskap och bra ledarskap kräver träning. Alltså ska du träna chefer, ledningsgrupper, arbetsgrupper, politiker, fackliga förtroendepersoner, medarbetare i stödfunktioner. Träna, träna, träna. Och träna framförallt samarbete.

4, Håll i – det kommer att ta tid.

Förändring tar tid. Att göra verklighet av en vision är mest av allt ett kulturarbete och att förändra en kultur tar tid. Håll fokus på riktningen och skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarna att lyckas. Våga utmana hierarkin. Det viktigaste och svåraste är att ändra inställning, tankesätt och förhållningssätt.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.