nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

 • Annonskod mobil topp

Sista versionen av nya Iso 9001 ute

Nu är den slutgiltiga versionen av nya Iso 9001 ute på remiss. Innan den 9 september ska alla medlemsläder ha sagt sitt.

 • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Den 9 juli släpptes den slutgiltiga versionen av den nya reviderade upplagan av Iso 9001:2015, Final Draft International Standard (FDIS). Iso:s medlemsländer får nu ta ställning till den nya versionen och lägga sin röst innan den 9 september.

Den nya versionen av standarden lyfter fram Iso 9001 som ett verktyg för att främja hållbar utveckling och organisationens prestanda. Riskhantering, omvärldsbevakning och en tydligare koppling till affärsplan och strategi är några av förändringarna.

Organisationer som redan är certifierade enligt Iso 9001:2008 kommer att ha tre år på sig att gå över till den nya versionen, från det formella offentliggörandet av Iso 9001:2015. Baserat på nuvarande utgivningsplan kommer denna övergångsperiod avslutas i september 2018.

Några viktiga förändringar

 • Struktur. Ny gemensam struktur som alla ledningssystemsstandarder ska följa. Det gäller både struktur och viss text, termer och definitioner.
 • Ledarskap. Högsta ledningen ansvarar för att ledningssystemet ger resultat. Ledningen ska definiera målet och det förväntade resultatet. Det ska finnas tydlig koppling till affärsplan/strategi. Ledningens representant försvinner. Ledningen ska engagera och ge support.
 • Förståelse för verksamhetens sammanhang. Krav på omvärldsanalys och invärldsanalys. Vilka påverkar vi och hur påverkar omvärlden oss?
 • Risk. Riskhantering ersätter förebyggande åtgärder, handlar både om undvikande av risker, riskreducering, accepterande av risker och att se nya möjligheter.
 • Processorientering. Tydligare krav på processarbetet, den reviderade upplagan lägger större fokus på att koppla de värdeskapande flödena till affärsprocesserna.
 • Produkter och tjänster. Mer tjänsteorienterad, pratar nu om produkter och tjänster, inte bara produkter.
 • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

 • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

 • Annonskod Huvudspalten 4

Så skapar du hållbar framgång över tid

Varför har vissa organisationer funnits i hundratals år medan andra inte håller ett decennium? Nyckeln är att skapa framgång som varar över tid – något som ISO 9004 bistår med. Standarden bygger på strategier, bästa praxis och erfarenheter från några av de mest framgångsrika företagen runt om i världen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.