nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Iso 9001:2015 är här

I natt kl 00.01 publicerades den nya reviderade versionen av kvalitetsledningssystemet Iso 9001.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

I natt, strax efter midnatt, publicerades den nya reviderade versionen av kvalitetsledningsstandarden Iso 9001:2015. Medlemsländerna har därmed godkänt den sista versionen, Final Draft International Standard (FDIS), som gick ut för omröstning i juli.

– Det känns spännande! Men vi är inte riktigt i hamn ännu. Vi, Sis kommitté för kvalitetsledning, sitter precis med de svenska översättningarna av Iso 9001 och Iso 9000 (terminologi och ledningsprinciper för kvalitet). Jag är dock helt övertygad om att användare, certifierade organisationer, revisorer och upphandlare kommer känna att det här är en bättre Iso 9001, som är mer anpassad till vår omvärld och än mer ger effekt på verksamhetsresultat och kundnöjdhet, säger Tina Bohlin, projektledare för kvalitetsledning på Swedish Standards Institute, Sis.

Den nya standarden lyfter fram Iso 9001 som ett verktyg för att främja hållbar utveckling och organisationens prestanda. Riskhantering, omvärldsbevakning och en tydligare koppling till affärsplan och strategi är några av förändringarna.

Organisationer som redan är certifierade enligt Iso 9001:2008 har nu tre år på sig att gå över till Iso 9001:2015.

Några viktiga förändringar

Struktur. Ny gemensam struktur som alla ledningssystemsstandarder ska följa. Det gäller både struktur och viss text, termer och definitioner.

Ledarskap. Högsta ledningen ansvarar för att ledningssystemet ger resultat. Ledningen ska definiera målet och det förväntade resultatet. Det ska finnas tydlig koppling till affärsplan/strategi. Ledningens representant försvinner. Ledningen ska engagera och ge support.

Förståelse för verksamhetens sammanhang. Krav på omvärldsanalys och invärldsanalys. Vilka påverkar vi och hur påverkar omvärlden oss?

Risk. Riskhantering ersätter förebyggande åtgärder, handlar både om undvikande av risker, riskreducering, accepterande av risker och att se nya möjligheter.

Processorientering. Tydligare krav på processarbetet, den reviderade upplagan lägger större fokus på att koppla de värdeskapande flödena till affärsprocesserna.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Så skapar du hållbar framgång över tid

Varför har vissa organisationer funnits i hundratals år medan andra inte håller ett decennium? Nyckeln är att skapa framgång som varar över tid – något som ISO 9004 bistår med. Standarden bygger på strategier, bästa praxis och erfarenheter från några av de mest framgångsrika företagen runt om i världen.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.