Sms-påminnelser ett regelbrott

Det kan vara slut med sms från tandläkare och vårdcentraler som påminner om avtalade läkarbesök. Socialstyrelsen anser inte att textmeddelanden är säkra nog för patientuppgifter.

Sms-påminnelser ett regelbrott

Påminnande sms har antagligen räddat en och annan missad läkartid. Men enligt Socialstyrelsen kan det snart vara färdigt med det. Tillsammans med Datainspektionen har man nämligen kommit på att sms strider mot patientdatalagen.

Lönlöst medgivande

Problemet är att patientinformation som skickas via nättrafik ska vara krypterad, ett krav som simpla sms inte uppfyller. Här spelar det ingen roll om patienten har gett sitt godkännande – textmeddelandena är olagliga likafullt.

Sjukvården som skickar tiotusentals sms varje dag menar att ett förbud vore förödande. Och såväl Datainspektionen som Socialstyrelsen erkänner att ett blint följande av regelverket tycks innebära oönskade konsekvenser. Därför ska föreskriften nu ses över.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.