Snabbväxande orter i norr måste planera hållbart

Hållbarhet Flera kommuner i Övre Norrland står inför en kraftig expansion till följd av planerade industrisatsningar. Det gäller nu för kommunerna att planera smart för att säkerställa ekonomisk, klimatmässig och social hållbarhet, fastslås i en färsk rapport från Sweco.

Snabbväxande orter i norr måste planera hållbart
Industrisatsningar som Northvolt bidrar till befolkningsökning.

Flera olika faktorer har bidragit till ökad regional tillväxt i Norrbotten och Västerbotten. Bland annat har pandemin visat på ökade möjligheter att arbeta hemifrån och därmed välja bostadsort utifrån andra prefenser än närheten till jobb.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Samtidigt är flera större företagsetableringar och -expansioner, som till exempel Hybrit Development, Northvolt och H2 Green Steel, på gång och bidrar till ökad regional tillväxt och konkurrenskraft.

I beräkningar som gjorts har det figurerat siffror om att det fram till år 2035 skulle behövas upp till 100 000 nya invånare i Övre Norrland för att möta den expansion och omvandling som förväntas ske. Det skulle innebära en befolkningsökning på nästan 20 procent de närmaste 15 åren i en region som de senaste 15 åren haft en befolkningsökning på knappt 3 procent.

Spridningseffekter i regionen

I en färsk studie om kommunekonomi och samhällsomställning i norra Sverige har Sweco fördjupat sig i hur kommunerna i Övre Norrland skulle påverkas av ett befolkningstillskott. Som grund för analysen har regionala effekter beräknats för några av de större planerade etableringarna.

Av naturliga skäl blir befolkningstillskottet störst i de kommuner där de större etableringarna sker, som till exempel Skellefteå. Men det kan även bli spridningseffekter till övriga regionen till följd av till exempel pendling.

Sammantaget innebär nyetableringarna ökad regional tillväxt och konkurrenskraft. Kommuner i Övre Norrland får goda möjligheter att minska sina kostnader per invånare med bibehållen eller ökad kvalitet i välfärden samt ökad livskvalitet.

Cirkulär stadsplanering

Samtidigt finns det utmaningar kopplade till de positiva effekterna.

– Snabbväxande orter måste både uppfylla miljö- och klimatmål och samtidigt expandera. Effekten av skatteintäkter från fler invånare kommer kommunen till del långt efter de investeringar som gjorts, säger Patrik Waaranperä, seniorkonsult och statistiker på Sweco och en av experterna bakom rapporten, i en kommentar.

Rapporten lyfter särskilt fram cirkulär stadsplanering som metod för att uppnå ekonomisk och klimatmässig hållbarhet. Med högre räntor och inflation blir det särskilt viktigt att göra prioriteringar och att investera rätt.

I stället för att nya lokaler plötsligt står tomma när behov förändras kan kommunen till exempel satsa på flexibilitet. Det kan till exempel handla om att bygga en förskola som sedan kan konverteras till annan verksamhet som exempelvis kontor eller att hitta andra användningsområden för befintliga lokaler.

Företagen måste ta ansvar

Vikten av långsiktig planering gäller även för de näringslivsaktörer som väljer Övre Norrland för sina etableringar. Rapportförfattarna uppmanar därför även företagen att ta ansvar för samhällsomställningen genom att samarbeta med kommunerna.

– En familj med barn i skolåldern som flyttar till kommunen behöver mer än bara boende, skola och sjukvård – ett snabbt växande samhälle behöver investera i viktiga kontaktytor som bidrar till både ekonomisk och social hållbarhet. På så vis kan effekterna av befolkningsökningen inte bara förverkligas, utan till och med förstärkas, säger Patrik Waaranperä.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.