Sociala frågor aktuella för alla

Sociala frågor rör inte bara barnarbete och korruption, utan kan handla om arbetsmiljö, jämställdhet och diskriminering. Därför är de viktiga för alla företag. Det menar Helene Wintzell på konsultföretaget Kemi & Miljö, som utarbetat ett socialt ledningssystem.

Kemi & Miljö är ett miljökonsultföretag som även arbetar med kvalitetsledningssystem, hälsofrågor och arbetsmiljö. Deras engagemang i ”mjuka frågor” har fått dem att fundera på begreppet Hållbar utveckling som förutom miljö och ekonomi inbegriper sociala frågor.

– Det finns ett stort intresse i näringslivet att arbeta med sociala frågor idag, säger Helene Wintzell på Kemi & Miljö. Men ett ledningssystem för dessa frågor har saknats.

Därför bestämde sig Kemi & Miljö för att utarbeta ett ledningssystem för socialt ansvarstagande. De tog kontakt med Minna Gillberg som arbetar på Lunds universitet och är engagerad i jämställdhetsfrågor.

– Hon menar att det borde gå att arbeta mer systematiskt med dessa frågor, säger Helene Wintzell.

Utgår från ISO 14001

I arbetet har med att utforma ett ledningssystem Kemi & Miljö utgått från ISO 14001, som många av företagets kunder redan arbetar med.

– Ledningar vill inte bygga upp flera separata system, och därför valde vi att ta strukturen från ISO 14001, säger Helene Wintzell.

Ledningssystemet bygger på en grund som Kemi & Miljö tagit fram i samarbete med Minna Gillberg. De har gått igenom internationella överenskommelser som exempelvis OECDs riktlinjer och ILO-konventioner. Utifrån denna grund ska företaget som arbetar med ledningssystemet göra en kartläggning av vilka frågor som är viktigast för dem. Därefter tar de fram en värdegrund för att fastställa vad de vill arbeta med.

– Sakfrågorna är annorlunda än när man arbetar med exempelvis miljö. Där är det lättare att se vad som är rätt och fel, här handlar det om värderingar inom företaget, påpekar Helene Wintzell.

Frågor om arbetsmiljö

Begreppet sociala och etiska frågor för tanken till sådant som barnarbete och korruption. Det kan kännas främmande för företag som enbart arbetar i Sverige, men Helene Wintzell menar att det också för dem finns viktiga sociala frågor att arbeta med.

– Arbetsmiljöfrågor har en ökande aktualitet, liksom frågor om jämställdhet och diskriminering. Det kan också handla om frågor om kartellbildning och var gränsen går för mutor, säger Helene Wintzell.

Ett första utkast av ledningssystemet är färdigt, och testas av de båda kunderna KPA och Skanska. Vissa delar är helt färdiga medan andra behöver ses över några gånger. Kemi & Miljö har ännu inte tagit kontakt med något certifieringsorgan, men har egna certifierade miljörevisorer och skulle kunna revidera mot systemet. Men eftersom inget företag har något helt system är det för tidigt än.

Balanserade styrkort

Enligt Helene Wintzell har ledningssystemet visat sig fungera alldeles utmärkt integrerat med arbetet med balanserade styrkort.

– Där finns redan de olika perspektiv på lönsamhet i företaget, till exempel medarbetare och interna processer, som är viktiga i det sociala ledningssystemet.

Helene Wintzell tror att de sociala frågorna kommer att bli lika viktiga som kvalitet och miljö, och att ledningssystemet kommer att slå igenom.

– Den höga sjukfrånvaron i Sverige är ett stort problem. Hur man ska göra som arbetsgivare för att personalen inte ska må dåligt är en mycket viktig fråga som varje företag måste lösa, konstaterar Helene Wintzell.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.